Transparència

D'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) publica la següent informació:

Si voleu posar-vos en contacte en relació amb la llei de transparència, envieu-nos els vostres comentaris i suggeriments a info(ELIMINAR)@irblleida.cat