Transparència

D'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) publica la següent informació:


La difusió dels aspectes ètics i reglamentaris que afecten al personal de l'IRBLleida és el resultat de la implementació de l'acció 2 del Pla d'Acció HRS4R, que dona compliment als principis: 02. Ethical principles, 05. Contractual and legal obligations, 31. Intellectual Property Rights, 32. Co-authorship . Recorda que pots trobar tota la informació a HR Excellence in Research.

Action 2. Raise awareness among students/researchers about national & institutional regulations governing, ethical and professional aspects, good research practices and working conditions:

  • Provide training activities and talks in complementary skills: tech transfer, EU project and IP management, communication, etc.
  • Organize frequent training activities about ethical principles, professional responsibility and contractual and legal aspects for IRBLleida staff.
  • Disseminate all relevant ethical information, regulatory aspects, co-authorship importance, data protection and intellectual property among researchers, through internal communication newsletter, emails and IRBLleida website.
  • Standardize frequent contacts from the Innovation Unit to researchers at the start of a research project.

Si voleu posar-vos en contacte en relació amb la llei de transparència, envieu-nos els vostres comentaris i suggeriments a info(ELIMINAR)@irblleida.cat