IRBLleida

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) es va crear amb l'objectiu de crear sinergies entre la recerca bàsica, clínica i epidemiològica, fent de la recerca biomèdica un motor clau per a millorar la pràctica clínica actual. L’IRBLleida cobreix una cadena de recerca traslacional, des de la recerca bàsica, dirigida a entendre els mecanismes fisiològics i patològics del cos humà, fins a la recerca que estudia el comportament de les malalties en grans grups de població.

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) es va fundar en 2004 mitjançant un conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida (UdL) i el sistema sanitari català. L’IRBLleida integra grups de recerca de les facultats de Medicina i Infermeria i Fisioteràpia de la UdL. D'altra banda, incorporem grups de recerca de:

  1. L'Institut Català de la Salut (ICS tant a nivell hospitalari (Hospital Universitari Arnau de Vilanova-HUAV) com de l'atenció primària de Lleida i de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu-Aran.
  2. El proveïdor sanitari Gestió de Serveis Sanitaris (GSS; Hospital Universitari Santa Maria-HUSM, Hospital Comarcal del Pallars i Salut Mental, entre altres).

L’IRBLleida és un institut CERCA des de 2013, i consegüentment s'organitza segons un model de bon govern i funcionament que garanteix l'eficiència, la flexibilitat de la gestió, la captació i promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva. A més, és un dels 35 Instituts de Recerca Sanitària (IIS) espanyols reconeguts per l'Instituto de Salud Carlos III i el Govern de la Generalitat, tal com estableix la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut.

Missió

La Missió de l'IRBLleida és generar coneixement d'excel·lència, capaç d'impactar en la salut i la qualitat de vida de la població, i fer-ho amb una marcada vocació internacional i d'inclusió del potencial territorial.

Visió

La Visió de l'IRBLleida és ser un referent competitiu a nivell internacional en la recerca i innovació en salut, demostrant valors ètics i impulsant la sostenibilitat, el treball multidisciplinari i la cooperació interna i externa.

Valors

A l'IRBLleida creiem que els valors desenvolupen virtuts i que desplegats diàriament en el nostre ambient, beneficien al nostre entorn i a la societat en general. El nostre saber fer se centra en els següents valors:

Valors IRBLleida

Es plantegen quatre principis rectors que guien les estratègies i les accions de l'IRBLleida:

  • Sostenibilitat
  • Ètica i compromís social
  • Recerca d'Excel·lència i innovació
  • Multidisciplinari i multiinstitucional

Aquests quatre principis rectors ens permeten crear la paraula SEREM, que acompanyarà el desplegament d'aquest Pla Estratègic.

SEREM transmet els principis, els valors i l'estratègia de l'IRBLleida, i integra els objectius estratègics i operatius del pla.


Història

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) va néixer l'any 2004 amb la signatura d'un acord de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut (ICS), la Fundació Dr. Pifarré i la Universitat de Lleida (UdL). En formen part tots els grups de recerca biomèdica de la Regió de Lleida, tant de la UdL com del sistema sanitari. En l'actualitat, l'institut disposa de 9.000 m2 distribuïts en dos edificis: Biomedicina I i Biomedicina II.

signatura de l’acord el 2004 de l'IRBLleida


Pla Estratègic

Si vols conèixer més sobre el Pla Estratègic 2021-2025, clica la imatge de sota:

Pla Estratègic IRBLleida 2021-2025


Memòries anuals: https://annualreport.irblleida.org/