IRBLleida

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) es constitueix amb la finalitat de crear sinergies entre la recerca bàsica, la recerca clínica i la investigació epidemiològica, perquè la investigació biomèdica sigui el motor de la millora de la pràctica clínica diària, en benefici de tota la població. És a dir, abasta una cadena de recerca translacional, des de la investigació bàsica, orientada a la comprensió dels mecanismes fisiològics i patològics de l'organisme humà, fins a la investigació que estudia el comportament de les malalties en grans grups poblacionals.

L'IRBLleida com a aglutinador de tota la investigació biomèdica realitzada a Lleida, pertany a dos agents executors de les polítiques de recerca i innovació en salut:

L'IRBLleida pertany a la Institució CERCA amb un règim jurídic propi; CERCA: Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) de Catalunya que s'organitzen segons un model de bon govern i de funcionament que permet assegurar l'eficiència, flexibilitat de gestió, captació i promoció del talent, planificació estratègica i capacitat executiva. També és un Institut d'investigació Sanitària (IIS) acreditat per l’Instituto de Salut Carlos III i el Govern de la Generalitat tal com estableix la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut.

A més, interacciona en el territori amb l'Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat (Inspires), el Centre Tecnològic de Catalunya (EURECAT), el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i amb Agrotecnio, Centre de Recerca en Agricultura, Producció Animal i Tecnologia dels Aliments del campus ETSEA de la Universitat de Lleida.

Missió

La Missió de l'IRBLleida és generar coneixement d'excel·lència, capaç d'impactar en la salut i la qualitat de vida de la població, i fer-ho amb una marcada vocació internacional i d'inclusió del potencial territorial.

Visió

La Visió de l'IRBLleida és ser un referent competitiu a nivell internacional en la recerca i innovació en salut, demostrant valors ètics i impulsant la sostenibilitat, el treball disciplinari i la cooperació interna i externa.

Valors

A l'IRBLleida creiem que els valors desenvolupen virtuts i que desplegats diàriament en el nostre ambient, beneficien al nostre entorn i a la societat en general. El nostre saber fer se centra en els següents valors:

Valors IRBLleida

Es plantegen quatre principis rectors que guien les estratègies i les accions de l'IRBLleida:

  • Sostenibilitat
  • Ètica i compromís social
  • Recerca d'Excel·lència i innovació
  • Multidisciplinari i multiinstitucional

Aquests quatre principis rectors ens permeten crear la paraula SEREM, que acompanyarà el desplegament d'aquest Pla Estratègic.

SEREM transmet els principis, els valors i l'estratègia de l'IRBLleida, i integra els objectius estratègics i operatius del pla.


Història

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) va néixer l'any 2004 amb la signatura d'un acord de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut (ICS), la Fundació Dr. Pifarré i la Universitat de Lleida (UdL). En formen part tots els grups de recerca biomèdica de la Regió de Lleida, tant de la UdL com del sistema sanitari. En l'actualitat, l'institut disposa de 9.000 m2 distribuïts en dos edificis: Biomedicina I i Biomedicina II.

signatura de l’acord el 2004 de l'IRBLleida


Pla Estratègic

Si vols conèixer més sobre el Pla Estratègic 2017-2020, clica la imatge de sota:


Memòries anuals