Serveis científico tècnics

Microscopia i citometria

|Alt Imatge|

El Servei de Citometria i Microscòpia està dividit en dues localitzacions, una per la Unitat de Citometria de flux i una altra per a la Unitat de Microscòpia Confocal. Ambdues unitats estan situades al soterrani de l'edifici de Biomedicina I, als laboratoris B-1.5 i B-1.1 respectivament.

La Unitat de Citometria de Flux actualment disposa d'un citòmetre analitzador digital FACS-Canto II (de Becton Dickinson) amb 3 làsers amb la configuració 4-2-2 i que permet analitzar fins a 8 colors diferents. El citòmetre ve equipat amb un ordinador per a controlar-ne el funcionament, que ve instal·lat amb el software d'anàlisi FacsDiva v. 6.1.1. També està disponible un separador cel·lular magnètic automàtic, AutoMACS Pro (Miltenyi Biotec) en una cabina de bioseguretat de classe II.

A més, el servei també disposa de softwares addicionals per a diferents aplicacions com per exemple el ModFit LT per a l'anàlisi del cicle cel·lular, FCAP Array per als experiments de CBA (de BD) i dues llicències del software d'anàlisi d'arxius de citometria FlowLogic (Inivai). Altres equipaments que disposa el Servei de Citometria són: Nevera de 4ºC, vortex, un joc de micropipetes, impressora, ordinador independent per a l'anàlisi de dades un cop adquirides.

Les aplicacions que ofereix aquest servei actualment són estudis de cicle cel·lular, d'estrès oxidatiu (diferents sondes fluorescents), d'immunofenotipatge, d'apoptosi (annexina V, caspasa 6, histona H3 fosforilada, etc...), anàlisi de concentració de citoquines mitjançant cytometric bead array (CBA de BD), entre d'altres.

Documents

Funcionament

Descarregar

Tarifes

Descarregar

Reserva d'equipaments

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dra. Anaïs Panosa

Recursos humans

 • Dr. Jordi Calderó

  Responsable científic del SCT-Microscòpia

 • Dra. Conchi Mora

  Responsable científica del SCT-Citometria de flux

 • Dra. Anaïs Panosa

  Responsable tècnic del SCT-Microscòpia i Citometria de flux

 • Alba Garcia Ribas

  Tècnica