Valorització d'idees

La innovació en l'IRBLleida sorgeix de les idees. Aquestes poden ser definidies per les necessitats del mercat, de la participació empresarial, de la propia recerca o de qualsevol altra font. És per això que cada idea és analitzada i considerada amb deteniment seguint un procés:

  • La identificació i entrada d'idees, com hem dit, pot venir per moltes vies.
  • L'avaluació té en compte la novetat de la idea, viabilitat tècnica, econòmica i en el mercat tenint en compte la valoració per part del Comitè d'innovació. D'aquesta fase es prioritzaran les iniciatives que tiraran endavant de les que necessiten madurar o ser revisades.
  • La preparació de l'estratègia i la maduració d'una idea per sortir a mercat. Des de la unitat d'innovació us acompanyarem i treballarem per dissenyar estratègies de protecció, cercar finançament, col·laborar amb empreses o cercar maneres de promoure i comunicar l'oportunitat.
  • Un cop protegida la idea es plantegen deferents maneres de fer prosperar aquesta idea i poder-se explotar comercialment.
  • Paral·lelament a tot, se segueix un model circular de cerca constant d'innovació de manera que el procés continuarà en el temps i qualsevol projecte transferit tindrà una clàusula de seguiment per supervisar-lo i revisar les oportunitats que puguin sorgir.