Innovació

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) compta amb una unitat d'innovació formada per un capital humà experimentat, altament qualificat amb una àmplia experiència en innovació i transferència, tant en institucions privades com de recerca.

L'estratègia està basada en:

 • Cerca d'oportunitats d'empresa que condueixin a inversió en nova recerca.
 • Noves estratègies per relacions d'indústria privada i pública i fomentar associar-se en les etapes inicials de la tecnologia.
 • Cooperar amb socis internacionals que contribueixin a posicionar la nostra innovació a un nivell internacional i que permeti fer nous contactes.
 • Cerca de noves eines per accelerar la innovació.

Les accions que es realitzen en aquesta unitat són, entre altres:

 • Avaluació econòmica i recerca de projectes o idees de mercat.
 • Protecció de l'estratègia de la propietat intel·lectual.
 • Cerca d'ajudes públiques o finançament privat per seguir desenvolupant tecnologia que augmenti el seu valor.
 • Cerca de socis interessats en la tecnologia (associacions de col·laboració i intermediaris tecnològics).
 • Desenvolupament empresarial.
 • Autoritzacions.
 • Capacitació en innovació.

A més, l'IRBLleida pertany a la Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS) promoguda per l'Institut de Salud Carlos III i la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación.

La Plataforma d'Innovació en Tecnologies Mèdiques i Sanitàries (ITEMAS) és una estructura de suport a la innovació sanitària promoguda per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII). El seu objectiu és facilitar que les idees innovadores de professionals sanitaris arribin a generar valor per al sistema, a través d'afavorir la transferència de tecnologia, la cultura de la innovació i la comunicació amb la resta de la societat.
La principal eina de ITEMAS és la creació d'Unitats de Suport a la Innovació (UAI) als hospitals. A través d'elles es doten dels mitjans i ajuda necessaris perquè professionals sanitaris puguin convertir les seves idees i descobriments en realitats per als pacients.

Detalls del contacte