Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+I)

L’IRBLleida forma part, des del mes de juny de 2019 (renovació gener 2021 i abril 2023), de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (Red UCC+I) com a membre acreditat.

Les Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+I) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) actuen d'intermediàries entre les institucions que les acullen i la ciutadania amb l'objectiu principal de promocionar la cultura científica, tecnològica i de la innovació, a través d'activitats de diversa tipologia: comunicació científica, divulgació, formació, etc.

S'han convertit en un dels principals agents en la difusió i divulgació de la ciència i la innovació a Espanya, i constitueixen un servei clau per a millorar i incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics de la ciutadania.

La Xarxa d’UCC+I té per objectiu fomentar l'intercanvi d'experiències i la cerca de sinergies entre entitats el que millora la qualitat dels productes i serveis de les UCC+I i promou l'optimització de recursos.

L'objectiu del registre és establir els requisits mínims que ha de complir una Unitat de Cultura Científica i de la Innovació per a poder ser considera com a tal i, d'aquesta manera, passar a formar part del directori d’UCC+I de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, coordinadora de la Xarxa.

El nomenament d'una Unitat de Cultura Científica centrada en la promoció de la cultura científica, tecnològica i d'innovació és el resultat de la implementació de l'acció 4 del Pla d'Acció HRS4R, que dona compliment al principi 09. Public engagement. Recorda que pots trobar tota la informació a HR Excellence in Research.

Action 4. Increase the visibility of IRBLleida activities through the external communication strategy:

  • Appoint a Scientific Culture Unit focused on promoting scientific, technological and innovation culture
  • Develop dissemination initiatives based on Responsible Research and Innovation (RRI)
  • Develop a Corporate Social Responsibility Policy aimed at promoting the scientific culture and participation of civil society
  • Update frequently public contents on the website with the activities developed on the mentioned aspects (Corporate Social Responsibility Report, scientific results, etc.)

Activitats realitzades destacades: