Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i)

L’IRBLleida forma part, des del mes de juny de 2019, de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (Red UCC+i) com a membre acreditat.

Les Unitats de Cultura Cientifica i de la Innovació (UCC+i) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) actuen d'intermediàries entre les institucions que les acullen i els ciutadans amb l'objectiu principal de promocionar la cultura científica, tecnològica i de la innovació, a través d'activitats de diversa tipologia: comunicació científica, divulgació, formació, etc.

S'han convertit en un dels principals agents en la difusió i divulgació de la ciència i la innovació a Espanya, i constitueixen un servei clau per a millorar i incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics dels ciutadans.

La Xarxa d’UCC+i té per objectiu fomentar l'intercanvi d'experiències i la cerca de sinergies entre entitats el que millora la qualitat dels productes i serveis de les UCC+i i promou l'optimització de recursos.

L'objectiu del registre és establir els requisits mínims que ha de complir una Unitat de Cultura Científica i de la Innovació per a poder ser considera com a tal i, d'aquesta manera, passar a formar part del directori d’UCC+i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, coordinadora de la Xarxa.

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)