Formació

Formació IRBLleida

L’IRBLleida ofereix al personal jove investigador activitats científiques i formatives, així com un entorn propici per fomentar la col·laboració i establir contactes en l'àmbit de la recerca biomèdica.

La docència és una de les línies estratègiques prioritàries de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). En concret, el Pla Estratègic 2021-2025 inclou com a objectiu estratègic 'Desenvolupar el pla de recursos humans elaborat en el marc de l'estratègia europea HRS4R i dirigit al foment de la formació i del desenvolupament professional, així com a l'atracció i la retenció de talent.'

L'estreta col·laboració entre professionals investigadors i clínics dels centres hospitalaris i d'atenció primària de Lleida i professionals de la Universitat de Lleida permet transformar el coneixement i transferir els descobriments del laboratori a la pràctica clínica, i a la inversa, amb l'objectiu final de millorar la salut de les persones.

Pla de formació

Memòries anuals

Doctorands

Més informació

Estades formatives

Més informació

Ajuts per fomentar la incorporació de personal investigador a la recerca en salut de Lleida

Més informació