Formació

Formació IRBLleida

L’IRBLleida ofereix al personal jove investigador activitats científiques i formatives, així com un entorn propici per fomentar la col·laboració i establir contactes en l'àmbit de la recerca biomèdica.

La docència és una de les línies estratègiques prioritàries de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). En concret, el Pla Estratègic 2017-2020 inclou com a objectiu estratègic 'Fomentar la formació com a eix de desenvolupament professional'. Per aconseguir-ho s'han previst les següents accions:

  • Actualitzar el Pla de Formació del personal científic i de gestió
  • Dissenyar i promocionar programes predoc i postdoc per atreure talent

L'estreta col·laboració entre professionals investigadors i clínics dels centres hospitalaris i d'atenció primària de Lleida i professionals de la Universitat de Lleida permet transformar el coneixement i transferir els descobriments del laboratori a la pràctica clínica, i a la inversa, amb l'objectiu final de millorar la salut de les persones.

Memòries anuals

Doctorands

Més informació

Estades formatives

Més informació

Ajuts per fomentar la incorporació de personal investigador a la recerca en salut de Lleida

Més informació