Serveis Cientifico-tècnics

Biobanc

|Alt Imatge|

El Biobanc IRBLleida és la unitat responsable de la gestió de les mostres i dades associades destinades a investigació. Aquesta gestió inclou tots els processos de recepció, processat, emmagatzematge i posada a disposició de la comunitat científica les mostres biològiques, garantint en tot moment la qualitat de les mostres i la seva traçabilitat en compliment de la legislació vigent.

El Biobanc IRBLleida engloba la investigació biomèdica de Lleida, tant del sistema sanitari (Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Hospital Universitari de Santa Maria), com de la Universitat de Lleida. Primerament, l'any 2004 es va crear el banc de teixits i materials biològics per una Acció Especial del Ministeri de Ciència i Tecnologia (SAF2002-10529-E; IP: Xavier Matias-Guiu).

L'any 2008 l'Institut de Salut Carlos III ens va concedir una altra ajuda (Convenio para la adecuación, mantenimiento y mejora de los biobancos del SNS, resolució del 7 de novembre 2008; IP: Xavier Matias-Guiu) amb la que es va iniciar el banc de mostres biològiques (banc de sèrum, plasma, sang sencera, DNA i RNA). L'any 2009 se'ns va concedir la RETIC de Biobancs, resolució del 4 de desembre 2009 (RD09/0076/00059; IP: Xavier Matias-Guiu). El 2013, el Biobanc ha entrat a formar part de la Plataforma de Biobancs, resolució del 19 de desembre 2013 (PT13/0010/0014; IP: Xavier Matias-Guiu). Més informació sobre la Plataforma de Biobancs.

El Biobanc forma part de la Xarxa Catalana de Bancs de Tumors (XBTC) i de la Red Nacional de Biobancos (RNB). Al juny del 2012 el Biobanc va obtenir la certificació de qualitat UNE EN ISO 9001:2008.

logo Plataforma biobancosXBTC Pla director

El Biobanc IRBLleida va ser autoritzat pel Departament de Salut el 29 d'abril de 2013 i està inscrit al Registre Nacional de Biobancs del Institut de Salut Carlos III amb la referència B.0000682.

El Biobanc IRBLleida està adscrit al Comitè Ètica d'Investigació Clínica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

L'àmbit d'aplicació del sistema de gestió de la qualitat del Biobanc de l’IRBLleida abasta a totes les activitats d'anàlisi i servei, de la recepció, processat, emmagatzematge i enviament de mostres biològiques procedents de donants per la recerca biomèdica (veure política de qualitat del Biobanc IRBLleida).

En el cas d’utilitzar mostres del biobanc de l’IRBLleida, cal citar als agraïments dels articles i/o materials i mètodes de les mostres utilitzades.

 Recursos humans

 • Dr. Xavier Matias-Guiu, director
 • Dra. Maria Ruiz, coordinadora
 • Íngrid Prats
 • Anna Serrate
 • Catherine Fleitas
 • Sara Serrano

Formulari

Catàleg de mostres

Documents

Tarifes

Descarregar

Dossier informatiu

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dra. Maria Ruiz

Servei de Biobanc IRBLleida
biobanc(ELIMINAR)@irblleida.cat
973 702 219

Membres del comité científic extern del Biobanc

 • Dra. Judith Pallarès

 • Dr. Jordi Tarragona

 • Dra. Rosa Mª Martí Laborda

 • Dr. Joan Viñas

Plataforma de serveis

 • Gestió de projectes de recerca o noves col·leccions
 • Assessorament ètic, científic i legal en el tractament de les mostres i les dades associades. (obtenció, processat i magatzem)
 • Cessió de mostres biològiques a projectes d'investigació aprovats prèviament pels Comitès Externs del Biobanc (Ètic i Científic)
 • Seguiment del control de qualitat de les mostres biològiques (ADN, i ARN)
 • Processament de teixit congelat
 • Tècniques moleculars (extracció d'àcids nucleics a partir de sang perifèrica, de teixit congelat i parafinat)
 • Tincions histològiques


Si us plau, per a qualsevol petició de cessió o gestió de mostres, envieu el formulari de sol·licitud a biobanc(ELIMINAR)@irblleida.cat.