Qualitat

Qualitat s'encarrega de gestionar la millora contínua i donar assessorament en la implementació de sistemes de gestió de la qualitat.

  • Gestió, implementació, seguiment, manteniment i actualització del Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Assegurar que el Sistema de Qualitat de les Unitats que donen suport a la recerca clínica compleix amb els requisits de les normes de bona pràctica clínica (BPC).
  • Participació en l'obtenció i seguiment de l'acreditació de la Comissió Europea HR Excellence.
  • Donar informació, formació i assessorament sobre les qüestions de qualitat.
  • Gestió global de la documentació del Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Gestió de les auditories internes i relació amb entitats externes per obtenir certificacions de qualitat.
  • Coordinar les avaluacions de satisfacció de client, analitzar les reclamacions de client i incidències per recomanar accions correctives.
  • Participar en el seguiment dels processos i la seva millora contínua.

ESCRIU LA TEVA NO-CONFORMITAT / INCIDÈNCIA