Qualitat

Qualitat s'encarrega de gestionar la millora contínua i donar assessorament en la implementació de sistemes de gestió de la qualitat.

 • Gestió, implementació, seguiment, manteniment i actualització del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Assegurar que el Sistema de Qualitat de les Unitats que donen suport a la recerca clínica compleix amb els requisits de les normes de bona pràctica clínica (BPC).
 • Participació en l'obtenció i seguiment de l'acreditació de la Comissió Europea HR Excellence.
 • Donar informació, formació i assessorament sobre les qüestions de qualitat.
 • Gestió global de la documentació del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Gestió de les auditories internes i relació amb entitats externes per obtenir certificacions de qualitat.
 • Coordinar les avaluacions de satisfacció de client, analitzar les reclamacions de client i incidències per recomanar accions correctives.
 • Participar en el seguiment dels processos i la seva millora contínua.

La millora i visibilització de la gestió de la qualitat és el resultat de la implementació de l'acció 10 del Pla d'Acció, que dona compliment al principi: 34. Complains/ appeals de la Charter & Code i al principi 22 del OTM-R Checklist. Recorda que pots trobar tota la informació a HR Excellence in Research.

Acció 10. Posar en marxa un procediment estàndard per a gestionar les queixes i els recursos del personal investigador:

 • Difondre el procediment de reclamacions i recursos entre el personal investigador a través del butlletí de comunicació interna, el correu electrònic i la pàgina web del IRBLleida.
 • Promoure l'ús d'una bústia per a identificar i controlar les possibles queixes del personal investigador.
 • Promoure la participació en l'enquesta anual de satisfacció per a recopilar les necessitats i preocupacions del personal investigador.

ESCRIU LA TEVA NO-CONFORMITAT / INCIDÈNCIA