Assaigs clínics

Assaigs clínics

La unitat d'Assaigs Clínics de l'IRBLleida pretén consolidar els assaigs clínics sense interès comercial, potenciar els assaigs clínics de promotor privat i la cerca de l'excel·lència i el lideratge en ambdós camps.

Objectius
La unitat té com a objectiu oferir suport als grups d'investigació clínica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida.

Àmbit d'actuació
Queden inclosos en l'àmbit d'actuació de la unitat els assaigs clínics amb medicaments, productes sanitaris i els que estudien altres intervencions sanitàries terapèutiques. També queden inclosos els assaigs clínics aleatoritzats d'intervenció amb finalitat diagnòstica, preventiva o de servei.

Assessorament i suport
La unitat ofereix assessorament i suport en aspectes relacionats amb mètodes i aspectes estadístics, aspectes regulatoris i de tramitació, aspectes econòmics i de gestió de la medicació, execució de l'assaig, gestió de dades i anàlisi dels resultats. L'assessorament i suport inclou aspectes que són responsabilitat del promotor i força especialitzats com els que estan relacionats amb la documentació, l'arxiu, la monitorització i el seguiment dels assaigs clínics.

Contacte i responsables
Els grups d'investigació clínica es poden adreçar a la unitat mitjançant el correu electrònic afernandez(ELIMINAR)@irblleida.cat.

Servei científico-tècnic
Més informació a Servei científico-tècnic Farma i al document informatiu.

Activitats i serveis
L'avaluació ètica, metodològica i legal dels assajos clínics i projectes de recerca ha de ser realitzada pel Comitè d'Ètica d'Investigació amb Medicaments (CEI/CEIm) de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de la Gerència Territorial de Lleida i GSS. La legislació espanyola i europea sobre els assajos clínics requereix un gran desenvolupament de facultats i funcions del Comitè d'Ètica de Recerca Clínica, sobretot pel que fa als assaigs multicèntrics.

A més, el desenvolupament de la legislació requereix que els avaluadors de post-autorització siguin avaluats pel comitè. L'objectiu principal és contribuir a millorar la qualitat, la gestió i la rellevància dels assaigs clínics que pretenen desenvolupar el nostre entorn. Aquesta posició és un clar desig d'enfortir la posició de l'Hospital i el seu Comitè Ètic d'Investigació Clínica, no només per ser més competitius en el mercat de la investigació, sinó per desenvolupar i exercir lideratge en la promoció de recerca orientada clínicament.

Mapa de processos

Més informació: