Serveis científico tècnics

Lipidòmica

|Alt Imatge|

Els objectius d'aquesta plataforma són els següents:

1. Detectar, identificar i quantificar la totalitat de les especies lipídiques d'un sistema (cèl·lules, teixits, òrgans, aliments, etc...)

2. Definir perfils lipídics en condicions fisiològiques i patològiques

3. Identificar nous biomarcadors lipídics

Per assolir aquests objectius la plataforma lipidòmica ofereix recolzament tècnic i assessorament als grups d'investigació que ho sol·licitin sobre les possibles aplicacions experimentals, així com el processament de les mostres per a cada una de les aplicacions. Posem a punt i optimitzem els protocols per als diferents anàlisis requerits pel personal usuari i ens encarreguem també del  processament i anàlisi de dades.

La plataforma lipidòmica consta de dos equips HPLC (Cap Pump 1200 Series G1376A, Nano Pump 1200 Series G2226A, Agilent Technologies), dos equips UPLC (Agilent 1290 Infinity Quaternary Pump), dos sistemes de detecció de masses QTOF (QTOF LC/MS G6520A y 6545, Agilent Technologies), un sistema de detecció de masses TQD (Triple Quad 6420 LC/MS Agilent Technologies), un sistema d’ionització en nanoelectroesprai mitjançant tecnologia Chip Cube (HPLC Chip Cube G4240A, Agilent Technologies) i el programari necessari per a l'anàlisi bioinformàtic de les dades metabolòliques generades en l'esmentada plataforma (MassHunter Data Adquisition, MassHunter Qualitative Analysis, MassHunter Quantitative Analysis, MassHunter Mass Profiler, Agilent Technologies). La plataforma està ubicada parcialment a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Edifici Biomedicina 2, planta 4, i parcialment a la H3 del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), en l'espai denominat "Plataforma de Serveis Cientificotècnics".


Projecte PLICAT (expedient codi oficial de l'ajut número IU16-015805)

Aquest servei compta amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), concedit per la Secretària d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, per desenvolupar i consolidar la Plataforma Lipidòmica de Catalunya (PLICAT). PLICAT vol ser referent en l'estudi dels lípids (greixos) en la recerca biomèdica, així com en estudis de l'industria farmacèutica i alimentària. Es tracta d'una plataforma d'alta tecnologia que integra diferents equipaments científics complementaris d'avantguarda que permeten l'estudi complert del lipidoma (perfil complert de lípids) d'una mostra biològica (sang, cèl·lula, teixit o organisme, entre d'altres).

L'objectiu és consolidar i constituir la Plataforma Lipidòmica de Catalunya(PLICAT). Es requereix d'una plataforma lipidòmica de gran qualitat que integri diferent equips complementaris per tal d'assegurar la identificació, quantificació i anàlisi bioinformàtic del lipidoma. PLICAT vol constituir-se i convertir-se en un imant per a les parts interessades en la lipidòmica, del món acadèmic i la indústria, oferint noves tecnologies i instalꞏlacions d'avantguarda i capital intelꞏlectual. Com a centre de referència en lipidòmica, els objectius específics i reptes pels propers anys son:

 • Definir perfil lipídics per tipus celꞏlular, teixit, òrgan, espècie, condició fisiològica, condició patològica, poblacions de risc, efectes d'intervencions nutricional, farmacològiques i genètiques, etc.
 • Participar en la construcció de bases de dades de lípids i ajudar al desenvolupament futur de la lipidòmica.
 • Detectar i identificar biomarcadors lipídics.
 • Implementar eines per la integració de la lipidòmica amb altres enfocaments òmics, molt especialment, la transcriptòmica i la genòmica. Així, per exemple, volem entendre com la variació genètica es relaciona amb la variació dels metabolits lipídics en els nivells d'individus i poblacions.
 • Definir panells de lípids per aplicacions específiques.
 • Dissenyar aplicacions en medicina i ciències ambientals-agroalimentàries basant-nos en la definició de perfils lipídics i empremtes lipidòmiques.
 • Optimitzar el maneig de la gran quantitat de dades d'experiments d'espectrometria de masses i cromatogràfics i cobrir les grans demandes computacionals i bioinformàtiques tant en l'adquisició com en el processament de dades.
 • Impulsar la investigació en tecnologia i biologia de lípids.
 • Desenvolupar els estudis de lipidòmica i proporcionar una plataforma per a la colꞏlaboració i la investigació internacionals.
 • Fomentar i participar activament en la formació en lipidòmica.
 • Organitzar esdeveniments per fomentar la investigació interdisciplinària amb base lipidòmica.

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i la col·laboració institucional de la Universitat de Lleida (UdL), la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotecnio) i de Gestió de Serveis Sanitaris-Aliança Estratègica ICS-GSS.


Documents

Tarifes

Descarregar

Informe anual 2016

Descarregar

Memòria 2019

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dra. Èlia Obis

973 702 486 / 973 702 442

Equip