Serveis científico tècnics

Lipidòmica

|Alt Imatge|

Els objectius d'aquesta plataforma són els següents:

1. Detectar, identificar i quantificar la totalitat de les especies lipídiques d'un sistema (cèl·lules, teixits, òrgans, aliments, etc...)

2. Definir perfils lipídics en condicions fisiològiques i patològiques

3. Identificar nous biomarcadors lipídics

Per assolir aquests objectius la plataforma lipidòmica ofereix recolzament tècnic i assessorament als grups d'investigació que ho sol·licitin sobre les possibles aplicacions experimentals, així com el processament de les mostres per a cada una de les aplicacions. Posem a punt i optimitzem els protocols per als diferents anàlisis requerits pels usuaris i ens encarreguem també del  processament i anàlisi de dades a petició de l'usuari.

La plataforma lipidòmica consta de dos equips HPLC (Cap Pump 1200 Series G1376A, Nano Pump 1200 Series G2226A, Agilent Technologies), dos equips UPLC (Agilent 1290 Infinity Quaternary Pump), dos sistemes de detecció de masses QTOF (QTOF LC/MS G6520A y 6545, Agilent Technologies), un sistema de detecció de masses TQD (Triple Quad 6420 LC/MS Agilent Technologies), un sistema d’ionització en nanoelectroesprai mitjançant tecnologia Chip Cube (HPLC Chip Cube G4240A, Agilent Technologies) i el programari necessari per a l'anàlisi bioinformàtic de les dades metabolòliques generades en l'esmentada plataforma (MassHunter Data Adquisition, MassHunter Qualitative Analysis, MassHunter Quantitative Analysis, MassHunter Mass Profiler, Agilent Technologies). La plataforma està ubicada parcialment a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Edifici Biomedicina 2, planta 4, i parcialment a la H3 del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), en l'espai denominat "Plataforma de Serveis Cientificotècnics".

Documents

Tarifes

Descarregar

Informe anual 2016

Descarregar

Memòria 2016

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dra. Mariona Jové

Equip