Serveis científico-tècnics

Estabulari

|Alt Imatge|

L'Estabulari de rosegadors ofereix diferents serveis al personal investigador que ho demani.

 • Cria de diferents espècies i ceps de rosegadors (ratolí i rata) destinats a la docència i recerca.
 • Assessorament en la importació de models especials de proveïdors externs autoritzats i altres centres de recerca.
 • Instal·lacions per al manteniment de rosegadors en el transcurs del procediment experimental.
 • Assessorament per al compliment de la legislació reguladora de l'ús d'animals per a docència i recerca: instal·lacions, funcionament, registres, personal, comitès ètics, tramitació de projectes i procediments amb animals d'experimentació.
 • Assessorament en el maneig, cura i manipulació dels animals animal i dels procediments d'anestèsia.
 • Assessorament al personal investigador sobre qüestions relacionades amb el benestar dels animals quant a la seva adquisició, allotjament, cura i utilització.
 • Assessorament al personal investigador sobre l'aplicació del requisit de reemplaçament, reducció i refinament, i informació sobre els avanços tècnics i científics en l'aplicació d'aquest requisit.
 • Funcions consultives en relació amb l'estat de salut i tractament dels animals.
 • Formació de personal usuari d'animals amb les funcions d'experimentador i disseny de projectes i procediments.

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dra. Carme Piñol

Edifici Annex de la Unitat Docent

Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Avinguda Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida

Tel. 973 003660 i 973 003661

Web

Recursos humans

 • Dra. Carme Piñol

  Responsable Científic del Servei

 • Albert Ardèvol

  Tècnic especialista

 • Leticia Fabre

  Tècnic especialista

 • Núria Moix

  Tècnic especialista

 • Jessica Pairada

  Tècnic especialista

 • Marc Collado

  Tècnic especialista

 • Iván Aparicio

  Tècnic especialista

 • Dr. José Antonio Moreno

  Veterinari designat