Serveis científico-tècnics

Estabulari

|Alt Imatge|

L'Estabulari de rosegadors ofereix diferents serveis als investigadors que ho sol·licitin

 • Producció de diferents espècies i soques de rosegadors (ratolí i rata) destinats a la docència i investigació.
 • Aplicació i importació de models especials de proveïdors externs autoritzats i altres centres de recerca.
 • Instal·lacions per al manteniment de rosegadors i lagomorfs en el transcurs del procediment experimental.
 • Assessorament per al compliment de la legislació reguladora de l'ús d'animals per a docència i recerca: Instal·lacions, funcionament, registres, personal, comitès ètics, notificacions i confimacions de procediments.
 • Assessorament en el maneig, cura i manipulació de l'animal i dels procediments d'anestèsia.
 • Formació de personal investigador i experimentador.

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dra. Carme Piñol

Campus Ciències de la Salut
Facultat de Medicina
C/ Montserrat Roig, 2, CP 25008, Lleida

Web

Recursos humans

 • Dra. Carme Piñol

  Responsable Científic del Servei

 • Albert Ardèvol

  Tècnic especialista

 • Leticia Fabre

  Tècnic especialista

 • Núria Moix

  Tècnic especialista

 • Jessica Pairada

  Tècnic especialista

 • Marc Collado

  Tècnic especialista