Serveis Científico-Tècnics

Els nostres Serveis Científico-Tècnics proporcionen al personal de recerca accés a equips d'última generació, assessorament tècnic i instrucció en l'ús eficaç de les diferents tecnologies. Considerem que l'experiència i els serveis interns ajuden els nostres científics i científiques a agilitar la seva recerca, de manera que puguin aconseguir els seus objectius de recerca més ràpidament.