Serveis científico tècnics

Bioinformàtica i Biologia Computacional (BIO2COMP)

|Alt Imatge|

Servei situat a l'edifici de Biomedicina que ofereix formació, consultoria i anàlisi en bioinformàtica i en biologia computacional.

Serveis
1.- En Bioinformàtica

Formació i consultoria

 • Serveis de consultoria al personal investigador per al plantejament d'activitats bioinformàtiques en la sol·licitud de finançament de projectes i en la planificació dels seus experiments amb vista a un adequat tractament bioinformàtic posterior.
 • Formació personalitzada i de grup en Bioinformàtica i modelització matemàtica.
 • Assessoria i suport als usuaris d'eines i mètodes bioinformàtics.

Anàlisi estàndard

 • Assemblatge de novo i anotació de genomes procariòtics.
 • Anàlisi de variants amb genoma de referència en procariotes i eucariotes.
 • Anàlisi d'expressió genètica (Bioxip & RNAseq) per a identificació de gens amb expressió diferencial.
 • Anàlisi i optimització d'expressió de seqüències biològiques (ús de codons més freqüents).
 • Modelització i predicció d'estructures de proteïnes.
 • Visualització de dades en mapes de xarxes biològiques

Anàlisis especialitzades

 • Anàlisi qualitativa i quantitativa de resultats d'experiments òmics.
 • Anàlisi de dades.
 • Altres projectes no estàndard.

2.- En Biologia Computacional

Formació i consultoria

 • Serveis de consultoria al personal investigador per al plantejament d'activitats de biologia computacional en la sol·licitud de finançament de projectes i en la planificació dels seus experiments amb vista a un adequat tractament bioinformàtic posterior.
 • Formació personalitzada i de grup en mètodes de biologia computacional.
 • Assessoria i suport als usuaris en la utilització de programari de modelització matemàtica en biologia, biomedicina i biotecnologia.

Anàlisis especialitzades

 • Creació de "digital twins" de processos biològics per a anàlisis i optimització d'aquests.
 • Models compartimentals.
 • Anàlisi de sensibilitats i avaluació d'escenaris 'what if...' (in silico experiments).

Equipaments

 • 2 Servidors, cadascun amb 2 processadors Intel Xeon (24 nodes de computació) a 2.0 GHz, 124 GB RAM, per a càlculs intensius.
 • 4 workstations HP seriï Z, amb processadors intel Xeon i 8 nodes de computació.3 PC d'altes prestacions HP.

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Facultat de Medicina / Edifici Biomedicina / Laboratori 4.11
Av. Rovira Roure 80, 25198 Lleida

Web

Equip

 • Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves

 • Jorge Sebastian Comas Pereyra

 • Alberto Marin Sanguino

 • Albert Sorribas Tello

 • Ester Vilaprinyó Terre