Serveis científico-tècnics

Proteòmica i Genòmica

|Alt Imatge|

Unitat de Serveis Genòmics IRBLleida

El servei compta amb l’equip QuantStudio 7 Flex Sistema qPCR Real-time amb sistema OptiFlex™ amb 6 filtres d'excitación i 6 filtres d'emissió per a màxima precisió.

 • Més de 8 milions d’assaigs TaqMan®.
 • Diferents formats pels blocs intercanviables:
  • 384
  • 96
  • TLDA

Aplicacions:

 • Expressió gènica
 • Perfils miRNAs i RNA non coding
 • Detecció mutacions
 • Corbes Melt
 • Anàlisi variació gènica:
  • Genotips SNP
  • Genotips
  • Variació del nombre de còpies

Suport tècnic:

 • Preparació de mostres
 • Extracció d’àcids nucleics de: cèl·lules, teixits, sang, mostres FFPE
 • RT-preAmp
 • Preparació qPCR
 • Anàlisi resultats

SCT-PROTEÒMICA I GENÒMICA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Compta amb plataformes tecnològiques per a l'estudi del genoma i de l'expressió gènica o proteoma, tècniques que constitueixen una eina imprescindible per a la recerca bàsica i clínica actuals en l'àmbit de la biologia cel·lular i molecular. El seu objectiu principal és aportar la seva experiència per a donar suport científic i tecnològic, en aquestes àrees, als investigadors del seu entorn, i d'altres universitats o entitats pública o privades, que vulguin accedir al seu potencial humà i tecnològic, prestacions difícils de trobar en altres àmbits.

Consultar tota la informació d’aquest servei al web de la UdL.

Documents

Sol·licitud de servei QuantStudio 7 Flex

Descarregar

Tarifes QuantStudio 7 Flex

Descarregar

Tríptic informatiu QuantStudio 7 Flex

Descarregar

Detalls del contacte

Isabel Sánchez / Cristina Girón

973702477

isabel.sanchez@udl.cat
sct.protgenom@udl.cat
cgiron@irblleida.cat

Biomedicina II
4a planta
Despatx 4.7