Serveis científico-tècnics

Proteòmica

|Alt Imatge|

QuantStudio7

Sistema qPCR Real-time amb sistema OptiFlex™ amb 6 filtres d'excitación i 6 filtres d'emissió per a màxima precisió.

 • Més de 8 milions d’assaigs TaqMan®.
 • Diferents formats pels blocs intercanviables:
  • 384
  • 96
  • TLDA

Aplicacions:

 • Expressió gènica
 • Perfils miRNAs i RNA non coding
 • Detecció mutacions
 • Corbes Melt
 • Anàlisi variació gènica:
  • Genotips SNP
  • Genotips
  • Variació del nombre de còpies

Suport tècnic:

 • Preparació de mostres
 • Extracció d’àcids nucleics de: cèl·lules, teixits, sang, mostres FFPE
 • RT-preAmp
 • Preparació qPCR
 • Anàlisi resultats

Documents

Sol·licitud de servei

Descarregar

Tarifes

Descarregar

Tríptic informatiu

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Cristina Girón

Biomedicina II
4a planta
Despatx 4.7

Recursos Humans