Serveis científico tècnics

Cultius cel·lulars

|Alt Imatge|

SCT-CULTIUS CEL·LULARS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

El cultiu cel·lular de mamífers és el procés o conjunt de tècniques que permeten el creixement de fragments tissulars de diferents espècies en un ambient artificial "in vitro" per examinar i manipular el comportament cel·lular, mantenint al màxim les seves propietats (fisiològiques, metabòliques, bioquímiques, genètiques ...). Als laboratoris de cultius cel·lulars es treballa amb el cultiu de cèl·lules que poden venir de línies cel·lulars immortalitzades o de cultius primaris (obtinguts de teixits provinents de murins criats a l'estabulari amb aquesta finalitat, teixits humans, etc.).

La característica principal, que defineix el laboratori de cultius cel·lulars, és el manteniment de l'asèpsia perquè la taxa de creixement de les cèl·lules en cultiu és molt inferior a la dels contaminants habituals (fongs, llevats, bacteris i virus). Per tant, pel manteniment del cultiu serà vital evitar l'aparició de qualsevol microorganisme no desitjat.

El Servei de Cultius cel·lulars (SCT-CC) s'encarrega de vetllar pel bon funcionament, seguretat i manteniment dels diferents laboratoris i equipaments destinats al treball amb cultius cel·lulars.

També en formar als seus usuaris i usuàries en bones pràctiques, preservació de l'asèpsia i la bioseguretat. Assessorar en cas de necessitat tant en qüestions tècniques com en el disseny d'alguns experiments.

Aquest servei posa a disposició de la comunitat universitària i també d'altres institucions públiques i privades, la possibilitat de cultivar tot tipus de cèl·lules animals, tant cultius primaris com línies cel·lulars establertes que necessitin com a màxim un nivell de contenció 2 (NCB-2), i realitzar diferents tècniques que permetin el seu estudi i caracterització a nivell molecular i cel·lular, en règim d'autoservei o bé amb el suport del personal tècnic. També ofereix les instal·lacions pel tractament en confinament 2 de mostres humanes.

L'SCT-CC es troba ubicat a l'edifici de Biomedicina, a l'IRBLLeida dins del recinte de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i compta amb 7 laboratoris de cultius cel·lulars i una zona de crioconservació cel·lular amb tancs de Nitrogen líquid.

  • Laboratori de Línies : -1.3 i 1.9
  • Laboratori de Primaris: 2.9 i 3.9
  • Laboratori de cultius delicats (stem cells), de llarga durada i lliures de micoplasma i virus: 2.16
  • Laboratori de cultius per cultivar cultius de mostres humanes i producció de lentivirus : 3.16
  • Laboratori de dissecció : 4.11

Equipament bàsic del servei: Cabines de Flux laminar, Cabines de Bioseguretat IIA, cámara d'hipòxia, Incubadors de CO2, Microscopis invertits i de fluorescència, Lupa binocular de dissecció i lupa de dissecció amb fluorescència, banys termostàtics, centrifugues.

Altres dades:

Documents

Funcionament

Descarregar

Fitxa usuari

Descarregar

Test Mycoplasma

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dra. Marta Rafel

973702953
Web

Membres