Perfil del contractant

Nom legal: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré

Adreça: Avda. Rovira Roure, 80 25198 Lleida

Telèfon: (+34)  973702201

Web: www.irblleida.cat

La informació sobre contractació a l'IRBLleida es publica a la pàgina de contractació pública de la Generalitat.