Recerca i Innovació Responsable

Actualment, el progrés de la societat està íntimament lligat a la recerca i la innovació. La Recerca i Innovació Responsable (RRI de les sigles en anglès, Responsible Research & Innovation) és una aproximació a la recerca que té per objectiu anticipar i avaluar les implicacions socials i l'impacte de la recerca i la innovació a la societat. La RRI inclou la participació de la ciutadania en el debat de com la ciència i la tecnologia poden donar resposta als reptes socials de la societat actual.

Aquesta aproximació es basa en 6 aspectes clau:

 • Ètica: La recerca  i la innovació ha de respectar drets fonamentals i adherir-se als estàndards ètics més exigents  per tal d'assegurar que els resultats que se'n deriven puguin ser acceptables i rellevants per a la societat.
 • Igualtat de gènere: És una qüestió transversal dins la recerca a la Unió Europea i està contemplada dins l'H2020. Implica promoure l'equilibri de gènere dins les institucions i els grups de recerca així com en la presa de decisions.
 • Governança: Les institucions són responsables d'implementar una estructura organitzativa que tingui en compte àmbits RRI.
 • Accés Obert: La recerca i la innovació han de ser accessibles i transparents. Els resultats de la recerca finançada amb fons públics haurien d'estar disponibles de manera gratuïta, tant les publicacions com les dades que se'n deriven.
 • Participació ciutadana: La RRI busca afavorir una recerca i innovació més inclusiva, on es pugui donar veu i escoltar a la societat per tal que tingui un paper més rellevant en totes les fases de la recerca i la innovació.
 • Educació Científica: És un dels pilars fonamentals per fer que els futurs responsables de la recerca en futur (investigadors i societat civil) tinguin les eines adequades per tal de poder prendre les millors decisions possibles.

Per què és important l'RRI?

Els legisladors han adoptat el concepte d'RRI encoratjant als investigadors i innovadors a pensar sobre els beneficis públics de la recerca en ciència i tecnologia aplicada.

Els investigadors han d'anticipar-se i avaluar les potencials conseqüències i implicacions de l'R&I, alineant el desenvolupament científic i tècnic amb els valors i necessitats de la societat europea. Dissenyar i implementar l'RRI significa:

 • Involucrar els actors socials i ciutadans en les activitats de recerca i innovació des del principi.
 • Assegurar la igualtat de gènere en el procés i el contingut de la recerca.
 • Respectar els drets fonamentals i els principis ètics.
 • Incrementar l'accés als resultats científics (accés obert).
 • Promoure l'educació científica formal i informal.

RRI a l'IRBLleida

Actualment a l'IRBLleida s'està treballant per desenvolupar un pla d'acció per l'adopció de l'RRI com a marc de treball per a la recerca i la innovació.