Recerca i Innovació Responsable

Actualment, el progrés de la societat està íntimament lligat a la recerca i la innovació. La Recerca i Innovació Responsable (RRI de les sigles en anglès, Responsible Research & Innovation) és una aproximació a la recerca que té per objectiu anticipar i avaluar les implicacions socials i l'impacte de la recerca i la innovació a la societat. La RRI inclou la participació de la ciutadania en el debat de com la ciència i la tecnologia poden donar resposta als reptes socials de la societat actual.

Aquesta aproximació es basa en 6 aspectes clau:

 • Ètica: La recerca i la innovació ha de respectar drets fonamentals i adherir-se als estàndards ètics més exigents per tal d'assegurar que els resultats que se'n deriven puguin ser acceptables i rellevants per a la societat.
 • Igualtat de gènere: És una qüestió transversal dins la recerca a la Unió Europea i està contemplada dins l'H2020. Implica promoure l'equilibri de gènere dins les institucions i els grups de recerca així com en la presa de decisions.
 • Governança: Les institucions són responsables d'implementar una estructura organitzativa que tingui en compte àmbits RRI.
 • Accés Obert: La recerca i la innovació han de ser accessibles i transparents. Els resultats de la recerca finançada amb fons públics haurien d'estar disponibles de manera gratuïta, tant les publicacions com les dades que se'n deriven.
 • Participació ciutadana: La RRI busca afavorir una recerca i innovació més inclusiva, on es pugui donar veu i escoltar a la societat per tal que tingui un paper més rellevant en totes les fases de la recerca i la innovació.
 • Educació Científica: És un dels pilars fonamentals per fer que futurs i futures responsables de la recerca en futur (investigadors/investigadores i societat civil) tinguin les eines adequades per tal de poder prendre les millors decisions possibles.

Per què és important l'RRI?

La legislació ha adoptat el concepte d'RRI encoratjant al personal investigador a pensar sobre els beneficis públics de la recerca en ciència i tecnologia aplicada.

El personal investigador ha d'anticipar-se i avaluar les potencials conseqüències i implicacions de l'R&I, alineant el desenvolupament científic i tècnic amb els valors i necessitats de la societat europea. Dissenyar i implementar l'RRI significa:

 • Involucrar els actors i actrius socials i ciutadans i ciutadanes en les activitats de recerca i innovació des del principi.
 • Assegurar la igualtat de gènere en el procés i el contingut de la recerca.
 • Respectar els drets fonamentals i els principis ètics.
 • Incrementar l'accés als resultats científics (accés obert).
 • Promoure l'educació científica formal i informal.

RRI a l'IRBLleida

 • Ètica:
  • Renovació de la Comissió d’Igualtat i del nou Pla d’Igualtat (amb diferents accions com un nou Punt Lila).
    
 • Igualtat de gènere:
  • Renovació de la Comissió d'Igualtat i del nou Pla d'Igualtat (amb diferents accions com un nou Punt Lila).
  • Ús de llenguatge no sexista en la documentació i la comunicació de l’institut.
  • Accions amb motiu de l’11F: Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència (exposició dones IRBLleida, taula rodona organitzada pel Comitè d’Empresa).
    
 • Governança:
  • Governança paritaria als comitès i comissions.
    
 • Accés Obert:
  • Publicació del codi ORCID del personal investigador al seu perfil de la pàgina web.
  • Incorporació d’articles de recerca al repositori d’accés obert de la Universitat de Lleida (https://repositori.udl.cat/).
    
 • Participació ciutadana:
  • Organització de la jornada #SomRecerca.
  • Organització de visites d’entitats lleidatanes a l’IRBLleida.
    
 • Educació Científica:
  • Organització de visites educatives a l’IRBLleida i al centre CREBA (www.creballeida.org).
  • Activitat Foment de la vocació científica de l’estudiantat de batxillerat (beca estada a l’IRBLleida).
  • Participació a la Nit de la Recerca.
  • Participació al Pint of Science.