Programa Fundació Occident de suport a la redacció de projectes científics

Redactar un projecte de recerca reeixit és una tasca complexa que va més enllà d'identificar preguntes científiques importants sense resoldre i dissenyar un pla experimental factible i complet. Les propostes de subvencions, tant nacionals com internacionals, han d'incloure informació detallada sobre aspectes que no són centrals en el disseny científic com la proposta d'equilibri pressupostari, el pla de gestió de dades, l'alineació amb les línies estratègiques del Sistema Nacional de Salut o la Recerca i Innovació responsable (RRI) i aspectes de gènere.

Amb l'objectiu de millorar la qualitat de les propostes del personal investigador, s'ha establert a l’IRBLleida un programa de suport a l'elaboració de projectes de recerca. El programa s'ha estructurat en 8 mòduls separats que pretenen donar suport de manera detallada a tots els apartats de la proposta, i els investigadors i les investigadores són lliures de participar en aquells mòduls en els quals necessitin un suport específic.

Aquest programa, finançat íntegrament per la Fundació Occident (Programa Fundació Occident IRBLleida), està obert a tot el personal investigador, però es dirigeix especialment als investigadors i investigadores joves de l'Institut que afronten la necessitat de redactar el seu primer projecte de recerca.

Si esteu interessats/interessades en algun mòdul del Programa, si us plau contacteu amb projects(ELIMINAR)@irblleida.cat.