Serveis científico tècnics

Bioestadística

|Alt Imatge|

La Unitat de Bioestadística, ubicada a la quarta planta de l'edifici Biomedicina II, té la missió de contribuir a generar coneixement per millorar la salut. Els mètodes estadístics són essencials per dissenyar estudis, analitzar dades i interpretar els resultats. A Bioestadística es treballa amb personal investigador per convertir les dades en informació útil per fer avançar la recerca. Bioestadística depèn de la direcció de l'IRBLleida. 

L'objectiu principal de Bioestadística és reforçar l'eficiència i la qualitat de la recerca dels grups de l'IRBLleida. Aquest objectiu es concreta en les funcions següents:

  1. Proporcionar assessorament metodològic i suport per al disseny i l'anàlisi de dades del estudis dels grups de recerca de l'IRBLleida, així com d’altres entitats externes.
  2. Participar en equips multidisciplinars per millorar els processos de validació i integració de dades per a la recerca dels grups de l'IRBLleida.
  3. Participar de manera activa en les xarxes nacionals i internacionals de Bioestadística.
  4. Organitzar i participar en cursos de formació en Estadística i Metodologia de la Recerca, en el context del Pla de Formació de l'IRBLleida.

Formulari

Documents

Objectius i Funcions

Descarregar

Tarifes

Descarregar

Memòria anual 2018

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dra. Montserrat Martínez

Recursos humans

  • Montserrat Martínez

    Experta en Estadística i Metodologia de Recerca