Serveis científico tècnics

Unitat de Suport a la Investigació Clínica (USIC)

|Alt Imatge|

La Unitat de Suport a la Recerca Clínica està ubicada a la planta baixa de l’edifici de Biomedicina II. La seva missió és donar suport als grups de recerca clínica de l'IRBLLEIDA/HUAV en tot el que necessitin per dur a terme qualsevol assaig clínic. 

Aquest suport pot incloure:

 • Assessorar els grups d'investigació sobre el disseny d'estudis propis.
 • Coordinar l'assaig clínic: des de la presentació de documentació inicial fins a la finalització de l'estudi, tant en l'àmbit administratiu com l'assistencial.
 • Potenciar el reclutament de pacients.
 • Monitoritzar estudis propis.
 • Assegurar que es compleixin les Normes de Bona Pràctica Clínica (NBPC) en els estudis clínics.

ÀREES:

 1. L'Àrea Clínica: dona suport assistencial al desenvolupament de la recerca clínica i ofereix tota la infraestructura necessària per dur a terme els assaigs, disposa de:
  • Consultes mèdiques totalment equipades per a l'examen i el seguiment dels pacients que participen en estudis clínics. Equipades amb ordinadors connectats a la xarxa de l'Hospital (SAP).
  • Laboratori per processament de mostres clíniques amb campana BioII, centrífugues, incubadora i congeladors.
  • Laboratori de preparació de fàrmacs per assaigs.
  • Sala d'emmagatzematge de medicació ambient amb accés restringit i temperatura controlada.
  • Sala de congeladors i neveres amb temperatura controlada.
  • Arxiu per a la documentació d'estudis clínics.
  • Sales de reunions disponibles per a la monitoritzacions i/o auditories externes.
    
 2.  L'Àrea de Gestió: la seva funció principal és donar suport en estudis, en concret:
 • Disseny i escriptura d'un protocol, CRD i consentiment d'estudi.
 • Preparació d’arxius necessaris: investigador, promotor, farmàcia.
 • Pla de monitorització: visites d’inici, monitorització i tancament en altres centres.
 • Presentació de documentació inicial als CEIms i agències reguladores
 • Notificacions a les agències reguladores durant l’estudi: informes anuals, esmenes…
 • Resolució de queries i bases de dades.

PERSONAL:

És una unitat funcional formada per: personal d’infermeria, de tècnica de laboratori, biologia i farmàcia. Aquests professionals desenvolupen tasques de: study coordinator, study nurse, data manager, CTA, monitor, processament de mostres i farmàcia.

Documents

Funcionament

Descarregar

Informació

Descarregar

Sol·licitud

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dr. Joan Antoni Schoenenberger

Recursos humans

 • Dr. Joan Antoni Schoenenberger Arnaiz

  Director científic SCTFarma

 • Laura Rumi Carrera

  Responsable del SCTFarma i farmacèutica d’assaigs clínics
   

 • Petya Vladeva Valcheva

  Coordinadora d’assaigs clínics

 • Monica Baldrich Mora

  Infermera-coordinadora d’assaigs clínics

 • Aida Moroba Estor

  Aida Moroba Estor, tècnic de laboratori

 • Alba García Ribas

  Monitora i clinical trials assistant

 • Elisa Soler Lauroba

  Farmacèutica d’assaigs clínics

 • Sara Vidal Puig

  Coordinadora d’assaigs clínics

 • Judit Herrera Duran

  Infermera-coordinadora d'assaigs clínics