Àrea: Càncer

Coordinador de l’àrea: Dr. Eloi Garí Marsol i Dra. Águeda Mártinez Barriocanal

L’àrea de càncer inclou personal investigador format en diferents especialitats de la Medicina i la Biologia. L’objectiu comú és la investigació en oncologia integrant investigació bàsica (organismes model), translacional i clínica (assaigs).

< Recerca

Cicle cel·lular

Responsables del grup
 • Eloi Garí Marsol
 • Jordi Torres Rosell

El grup de Cicle Cel·lular estudia els mecanismes moleculars que regulen la divisió de les cèl·lules eucariotes, en particular: (A) els mecanismes dependents de SUMO i els complexos SMC que garanteixen l'estabilitat genòmica durant el cicle cel·lular i en resposta a dany en el DNA...

Grup de recerca de biomarcadors en càncer (GReBiC)

Responsables del grup
 • Jose Manuel Porcel Pérez
 • Antonia Salud Salvia
 • Maria Alba Sorolla Bardaji

El nostre grup de recerca és traslacional, multidisciplinari i jove. Està compost per personal mèdic especialitzat en Oncologia Mèdica, Medicina Interna, Oncologia Radioteràpica i Anàlisis clíniques; i personal investigador format en Biociències (Biologia, Bioquímica, Biomedicina i Biotecnologia) amb un alt grau de cohesió...

Models de malalties en Drosophila i anàlisis (epi)genètics

Responsable del grup
 • Andreu Casali Taberner

El nostre grup de recerca adopta un enfocament multidisciplinari, abastant diverses línies de recerca que aprofundeixen tant en la recerca bàsica com en la traslacional...

Oncologia Molecular

Responsable del grup
 • Diego Arango Del Corro

El principal interès del nostre laboratori és l'estudi dels esdeveniments moleculars que subjauen al procés oncogènic, particularment en el càncer colorectal, gàstric, cap i coll i endometri...

Patologia oncològica

Responsable del grup
 • Xavier Matias-Guiu Guia

El grup estudia les alteracions moleculars dels càncers d'endometri i de pell, en correlació amb les característiques clíniques i patològiques, utilitzant eines de patologia molecular descriptiva (immunohistoquímica, hibridació in situ, seqüenciació, epigenètica, guany i pèrdua de gens), així com anàlisis funcionals in vitro en cultius cel·lulars (2D i 3D), i animals d'experimentació...

Senyalització cel·lular per calci

Responsables del grup
 • Carles Cantí Nicolás
 • Judit Herreros Danés

Durant la progressió tumoral, les cèl·lules canceroses s'adapten a canvis en el microambient (mancat de nutrients i/o oxigen), mitjançant l'activació de vies d'estrès i l'autofàgia...

Senyalització Oncogènica i del Desenvolupament

Responsables del grup
 • Mario Encinas Martin
 • Francisco Javier Dolcet Roca

L'objectiu de l'equip és estudiar els mecanismes moleculars que tenen lloc durant el desenvolupament embrionari per a formar un organisme complet i funcional i com aquests mecanismes es veuen afectats en situacions patològiques com en càncer...