Àrea: Càncer

Coordinador de l’àrea: Dr. Eloi Garí Marsol

L’àrea de càncer inclou personal investigador format en diferents especialitats de la Medicina i la Biologia. L’objectiu comú és la investigació en oncologia integrant investigació bàsica (organismes model), translacional i clínica (assaigs).

< Recerca

Cicle cel·lular

El grup de Cicle Cel·lular estudia els mecanismes moleculars que regulen la divisió de les cèl·lules eucariotes, en particular: (A) els mecanismes dependents de SUMO i els complexos SMC que garanteixen l'estabilitat genòmica durant el cicle cel·lular i en resposta a dany en el DNA...

Grup de recerca de biomarcadors en càncer (GReBiC)

El nostre grup de recerca és traslacional, multidisciplinari i jove. Està compost per personal mèdic especialitzat en Oncologia Mèdica, Medicina Interna, Oncologia Radioteràpica i Anàlisis clíniques; i personal investigador format en Biociències (Biologia, Bioquímica, Biomedicina i Biotecnologia) amb un alt grau de cohesió...

Models de malalties en Drosophila

El nostre grup ha desenvolupat un model metastàsic de càncer colorectal en Drosophila, amb l'objectiu de desentranyar els mecanismes bàsics que permeten la propagació de les cèl·lules tumorals fora del tumor primari i la colonització de llocs distants...

Oncologia Molecular

El principal interès del nostre laboratori és l'estudi dels esdeveniments moleculars que subjauen al procés oncogènic, particularment en el càncer colorectal, gàstric, cap i coll i endometri...

Patologia oncològica

El grup estudia les alteracions moleculars dels càncers d'endometri i de pell, en correlació amb les característiques clíniques i patològiques, utilitzant eines de patologia molecular descriptiva (immunohistoquímica, hibridació in situ, seqüenciació, epigenètica, guany i pèrdua de gens), així com anàlisis funcionals in vitro en cultius cel·lulars (2D i 3D), i animals d'experimentació...

Senyalització cel·lular per calci

Durant la progressió tumoral, les cèl·lules canceroses s'adapten a canvis en el microambient (mancat de nutrients i/o oxigen), mitjançant l'activació de vies d'estrès i l'autofàgia...

Senyalització Oncogènica i del Desenvolupament

L'objectiu de l'equip és unir esforços per a conèixer millor les vies de senyalització que regeixen la biologia del sistema genitourinari (GU), utilitzant ratolins modificats genèticament com a sistema model...