Recerca > Càncer

Models de malalties en Drosophila i anàlisis (epi)genètics

El nostre grup ha desenvolupat un model metastàsic de càncer colorectal en Drosophila, amb l'objectiu de desentranyar els mecanismes bàsics que permeten la propagació de les cèl·lules tumorals fora del tumor primari i la colonització de llocs distants.

Tenim dues línies principals de treball:

  1. Realitzar cribats genètics per a identificar els actors clau en els passos inicials de la metàstasi i caracteritzar el seu paper en el procés.
  2. Introduir els nostres models de càncer colorectal en Drosophila com un nou pas en l'anàlisi preclínica de compostos terapèutics.

Publicacions destacades

Adams, J; Casali, A; Campbell, K

Methods to Generate and Assay for Distinct Stages of Cancer Metastasis in Adult Drosophila melanogaster.

Methods in Molecular Biology 2179 161-170. .

[doi:10.1007/978-1-0716-0779-4_14]

Campbell, K; Rossi, F; Adams, J; Pitsidianaki, I; Barriga, FM; Garcia-Gerique, L; Batlle, E; Casanova, J; Casali, A

Collective cell migration and metastases induced by an epithelial-to-mesenchymal transition in Drosophila intestinal tumors

Nature Communications 10 2311-2311. .

[doi:10.1038/s41467-019-10269-y]

Totes les publicacions

Responsable/s de grup

Andreu Casali Taberner

Andreu Casali Taberner