Recerca > Càncer

Models de malalties en Drosophila i anàlisis (epi)genètics

El nostre grup de recerca adopta un enfocament multidisciplinari, abastant diverses línies de recerca que aprofundeixen tant en la recerca bàsica com en la traslacional. El nostre treball gira principalment entorn de dues àrees de recerca clau:

  1.  Utilització de Drosophila com a organisme model per a aprofundir en els fonaments genètics i biològics de les malalties humanes, amb especial èmfasi en el càncer colorectal metastàsic.
  2. Aprofundir en la caracterització exhaustiva d'alteracions genètiques i epigenètiques en trets complexos, discernint la seva implicació en la susceptibilitat i progressió de malalties.

Publicacions destacades

Adams, J; Casali, A; Campbell, K

Methods to Generate and Assay for Distinct Stages of Cancer Metastasis in Adult Drosophila melanogaster.

Methods in Molecular Biology 2179 161-170. .

[doi:10.1007/978-1-0716-0779-4_14]

Campbell, K; Rossi, F; Adams, J; Pitsidianaki, I; Barriga, FM; Garcia-Gerique, L; Batlle, E; Casanova, J; Casali, A

Collective cell migration and metastases induced by an epithelial-to-mesenchymal transition in Drosophila intestinal tumors

Nature Communications 10 2311-2311. .

[doi:10.1038/s41467-019-10269-y]

Totes les publicacions

Responsable/s de grup

Andreu Casali Taberner

Andreu Casali Taberner