Recerca > Càncer

Senyalització Oncogènica i del Desenvolupament

L'objectiu de l'equip és estudiar els mecanismes moleculars que tenen lloc durant el desenvolupament embrionari per a formar un organisme complet i funcional i com aquests mecanismes es veuen afectats en situacions patològiques com en càncer. Creiem que si coneixem aquests mecanismes entendrem millor com funciona el nostre organisme i, d'altra banda, esperem que aquest coneixement estableixi les bases per al disseny de noves aproximacions terapèutiques en diferents malalties.

Per als nostres estudis utilitzem ratolins modificats genèticament com a model animal. L'avantatge d'aquest model és que és un vertebrat amb una fisiologia molt semblant a la nostra. La possibilitat de realitzar modificacions genètiques ens permet avaluar la rellevància, in vivo, dels mecanismes moleculars que estudiem en el desenvolupament i crear models animals de situacions patològiques que ens permetin entendre millor la malaltia i proposar així noves aproximacions terapèutiques. En els nostres estudis utilitzem diferents tècniques que abasten diversos nivells d'experimentació: des del comportament animal i l'anàlisi de diferents teixits d'aquests ratolins modificats genèticament mitjançant microscòpia especialitzada fins a cultius primaris de cèl·lules, assajos bioquímics i moleculars que inclouen tècniques d'avantguarda en la manipulació gènica com la tecnologia CRISPR/Cas.

En la nostra recerca hem definit tres models d'estudi: el desenvolupament embrionari del sistema genitourinari (coordinat pel Dr. Encinas), el desenvolupament embrionari del sistema nerviós (coordinat pel Dr. Egea) i la generació de models de ratolí de carcinogènesi endometrial (coordinat pel Dr. Dolcet). D'aquesta manera pretenem disposar d'una visió més àmplia i integrativa dels mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament embrionari i que, en cas d'estar afectats, puguin donen lloc a malalties com el càncer.

Publicacions destacades

Roy R; Lorca C; Mulet M; Sánchez Milán JA; Baratas A; de la Casa M; Espinet C; Serra A; Gallart-Palau X

Altered ureido protein modification profiles in seminal plasma extracellular vesicles of non-normozoospermic men.

Frontiers in Endocrinology 14 1113824-1113824. .

[doi:10.3389/fendo.2023.1113824]

Altes, G; Vaquero, M; Cuesta, S; Anerillas, C; Macia, A; Espinet, C; Ribera, J; Bellusci, S; Klein, OD; Yeramian, A; Dolcet, X; Egea, J; Encinas, M

A dominant negative mutation uncovers cooperative control of caudal Wolffian duct development by Sprouty genes

Cellular And Molecular Life Sciences 79 514-514. .

[doi:10.1007/s00018-022-04546-1]

Diéguez-Martínez N; Espinosa-Gil S; Yoldi G; Megías-Roda E; Bolinaga-Ayala I; Viñas-Casas M; Gorgisen G; Domingo-Ortí I; Pérez-Montoyo H; Bayascas JR; Colas E; Dolcet X; Lizcano JM

The ERK5/NF-?B signaling pathway targets endometrial cancer proliferation and survival.

Cellular And Molecular Life Sciences 79 524-524. .

[doi:10.1007/s00018-022-04541-6]

Totes les publicacions

Responsable/s de grup

Mario Encinas Martin

Mario Encinas Martin

Francisco Javier Dolcet Roca

Francisco Javier Dolcet Roca

Biomedicine I / Biomedicina I
1st – 2nd floor / 1a – 2a planta