Recerca > Càncer

Senyalització Oncogènica i del Desenvolupament

SENYALITZACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT

 • Modelització en ratolí dels mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament del sistema genitourinari.
 • Estudi dels mecanismes moleculars i els efectes biològics de Sprouty en el modelatge de teixits i el desenvolupament.
 • Estudi de les funcions de la senescència cel·lular durant el desenvolupament.
 • Modelització en ratolí dels mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament del cervell.
 • Estudi de les proteïnes RhoGTPasas i FLT en el desenvolupament del còrtex.
 • Mecanismes moleculars de migració neuronal i guiat d'axons en l'escorça en desenvolupament i la seva contribució a malalties relacionades.

SENYALITZACIÓ ONCOGÈNICA

 • Generació de models de ratolí de carcinogènesi endometrial.
 • Identificació de teràpies dirigides per al càncer d'endometri.
 • Estudi d'alteracions moleculars després de la deficiència de PTEN en càncers d'endometri, colorectal i prostàtic.
 • Anàlisi d'alteracions de miRNAs en càncer d'endometri, colorectal i pròstata.
 • Estudi de correlacions moleculars-histopatològiques en models de ratolí de càncer d'endometri.
 • Estudi de mecanismes moleculars i efectes biològics de Sprouty en càncer.