Recerca > Models cel·lulars i moleculars de patologies humanes

Senyalització cel·lular per calci

Durant la progressió tumoral, les cèl·lules canceroses s'adapten a canvis en el microambient (mancat de nutrients i/o oxigen), mitjançant l'activació de les vies UPR i l'autofàgia. Aquests processos també són rellevants en la quimioresistència i recurrència tumoral i constituixen noves dianes terapèutiques contra el càncer. El model de treball del grup és el Glioblastoma, un tumor cerebral agressiu que es caracteritza per un ràpid creixement, alta capacitat d'invasió i resistència al tractament. Estan estudiant si interferir amb la UPR i l'autofàgia afecta la proliferació cel·lular i la supervivència, in vitro i in vivo, per tal d'idear possibles noves estratègies anti-tumorals. Utilitzen cultius primaris establerts a partir de biòpsies tumorals i tècniques bioquímiques, de biologia cel·lular i molecular, juntament amb silenciament gènic i tècniques d'imatge de calci.

Publicacions destacades

Visa, Anna; Sallan, Marta C.; Maiques, Oscar; Alza, Lia; Talavera, Elisabet; Lopez-Ortega, Ricard; Santacana, Maria; Herrero, Judit; Canti, Caries

T-Type Ca(v)3.1 Channels Mediate Progression and Chemotherapeutic Resistance in Glioblastoma

CANCER RESEARCH 79 1857-1868. .

[doi:10.1158/0008-5472.CAN-18-1924]

Visa, Anna; Shaikh, Soni; Alza, Lia; Herreros, Judit; Canti, Carles

The Hard-To-Close Window of T-Type Calcium Channels.

Trends in molecular medicine 25 571-584. .

[doi:10.1016/j.molmed.2019.03.001]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Carles Cantí Nicolás

Carles Cantí Nicolás

Judit Herreros Danés

Judit Herreros Danés

973702950

c.canti(ELIMINAR)@mex.udl.cat

j.herreros(ELIMINAR)@cmb.udl.cat