Recerca > Medicina Clínica

Grup de recerca de biomarcadors en càncer (GReBiC)

El nostre grup treballa en tres línies de recerca relacionades amb el càncer:

  • Càncer gàstric (CG)
  • Càncer de mama (BC)
  • Vessament pleural maligne (MPE)

Les tres línies tracten malalties d'alta prevalença a la nostra societat, que estan associades a una elevada taxa de mortalitat.

Publicacions destacades

Codony-Servat J; Cuatrecasas M; Asensio E; Montironi C; Martínez-Cardús A; Marín-Aguilera M; Horndler C; Martínez-Balibrea E; Rubini M; Jares P; Reig O; Victoria I; Gaba L; Martín-Richard M; Alonso V; Escudero P; Fernández-Martos C; Feliu J; Méndez JC; Méndez M; Gallego J; Salud A; Rojo F; Castells A; Prat A; Rosell R; García-Albéniz X; Camps J; Maurel J

Nuclear IGF-1R predicts chemotherapy and targeted therapy resistance in metastatic colorectal cancer

BRITISH JOURNAL OF CANCER 117 1777-1786. .

[doi:10.1038/bjc.2017.279]

Porcel JM; Solé C; Salud A; Bielsa S

Prognosis of Cancer with Synchronous or Metachronous Malignant Pleural Effusion

Lung 195 775-779. .

[doi:10.1007/s00408-017-0050-1]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Jose Manuel Porcel Pérez

Jose Manuel Porcel Pérez

Antonia Salud Salvia

Antonia Salud Salvia

Maria Alba Sorolla Bardaji

Maria Alba Sorolla Bardaji

jmporcel.lleida.ics(ELIMINAR)@gencat.cat

masalud.lleida.ics(ELIMINAR)@gencat.cat

msorolla@irblleida.cat