Recerca

Els 37 Grups de Recerca de l’IRBLleida cobreixen tots els aspectes principals de la recerca biomèdica, i estan organitzats en cinc Àrees de Recerca diferents. Totes les Àrees de Recerca cobreixen aspectes que van des de la recerca bàsica a la clínica i tenen un clar component traslacional.

Càncer

Càncer

Àrea: Càncer

Coordinador de l’àrea: Dr. Eloi Garí Marsol i Dra. Águeda Mártinez Barriocanal

L’àrea de càncer inclou personal investigador format en diferents especialitats de la Medicina i la Biologia. L’objectiu comú és la investigació en oncologia integrant investigació bàsica (organismes model), translacional i clínica (assaigs).

Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

Àrea: Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

Coordinador de l'àrea: Dr. José Manuel Valdivielso Revilla i Dra. Montserrat Gea Sanchez

L'àrea conté 6 grups dedicats a determinar els mecanismes fisiopatològics de les malalties vasculars, renals, metabòliques i pulmonars. A més, es realitza investigació en nous mètodes quirúrgics i en estratègies per promoure un envelliment saludable.

Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

Àrea: Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

Coordinador de l'àrea: Dr. Oriol Yuguero Torres i Dra. Alba Belles Belles

En aquesta àrea volem donar resposta als reptes epidemiològics amb investigadors clínics  i bàsics. Combinem la nostra recerca per relacionar el que veiem en els nostres centres assistencials i la repercussió en la salut pública i el medi que ens envolta.

Neurociències

Neurociències

Àrea: Neurociències

Coordinadora de l'àrea: Dra. Ana Garcera Teruel i Dr. Gerard Piñol Ripoll

La Neurociència és una àrea multidisciplinària que estudia el sistema nerviós en la seva estructura, funció, desenvolupament i patologia. A l'IRBLleida investiguem malalties neurològiques i psiquiàtriques abordant aspectes moleculars, cel·lulars i clínics.

Nutrició, Metabolisme i Estrès Cel·lular

Nutrició, Metabolisme i Estrès Cel·lular

Àrea: Nutrició, Metabolisme i Estrès Cel·lular

Coordinador de l'àrea: Dr. Joaquim Ros Salvador i Dra. Ester Vilapriño Terre

Estudiem el procés d'envelliment, diferenciació del miocardi, malalties neurodegeneratives i senyalització cel·lular en relació amb l'estrès oxidatiu en diversos models cel·lulars, animals i humans, mitjançant mètodes experimentals i teòrics.

Altres línies

Altres línies

Altres línies d'investigació a l’IRBLleida.