Àrea: Nutrició, Metabolisme i Estrès Cel·lular

Coordinador de l'àrea: Dr. Joaquim Ros Salvador i Dra. Ester Vilapriño Terre

Estudiem el procés d'envelliment, diferenciació del miocardi, malalties neurodegeneratives i senyalització cel·lular en relació amb l'estrès oxidatiu en diversos models cel·lulars, animals i humans, mitjançant mètodes experimentals i teòrics.

< Recerca

Biologia de sistemes i mètodes estadístics per a la recerca

Responsables del grup
  • Rui Carlos Vaqueiro De Castro Alves
  • Montserrat Rué Monné
  • Albert Sorribas Tello

Aquest grup multidisciplinari està format per investigadors multidisciplinaris, amb coneixements que van des de la bioestadística fins a la biologia de sistemes i sintètica...

Bioquímica de l'estrès oxidatiu

Responsable del grup
  • Joaquim Ros Salvador

El grup de Bioquímica de l'Estrès Oxidatiu analitza l'alteració de les funcions mitocondrials en l'Atàxia de Friedreich (AF) una malaltia minoritària, cardio-neurodegenerativa causada per nivells deficients de frataxina, una proteïna mitocondrial...

Fisiopatologia metabòlica

Responsable del grup
  • Reinald Pamplona Gras

L'objectiu general de la recerca del grup se centra en l'estudi del paper que juga el metabolisme i l'estrès oxidatiu (incloent-t'hi la química dels radicals lliures, biologia redox i antioxidants) en el procés d'envelliment i malalties associades a l'edat...

Nutrició, Metabolisme i Microbiota en els pacients amb insuficiència cardíaca (NUTRIMMIC)

Responsable del grup
  • Jose Luis Morales Rull

El grup es compon d'investigadors bàsics i clínics, la nostra investigació se centra en l'àmbit de la Insuficiència Cardíaca, malaltia de creixent prevalença en els països desenvolupats...

Senyalització cel·lular i apoptosi

Responsables del grup
  • Daniel Sanchis Morales
  • Marta Llovera Tomas

El grup va iniciar la recerca a la Universitat de Lleida l'any 2001 quan la Dra...