Recerca > Medicina Clínica

Nutrició, Metabolisme i Microbiota en els pacients amb insuficiència cardíaca (NUTRIMMIC)

El grup es compon d'investigadors bàsics i clínics, la nostra investigació se centra en l'àmbit de la Insuficiència Cardíaca, malaltia de creixent prevalença en els països desenvolupats. Les nostres línies de recerca tenen com a objectiu conèixer com els factors nutricionals i la microbiota intestinal afecten al desenvolupament i al pronòstic de la insuficiència cardíaca. Els pacients amb insuficiència cardíaca mostren un estat inflamatori amb dèficit de ferro associat. Es contempla com a hipòtesi que la malnutrició i l'alteració de la microbiota intestinal siguin les responsables de perpetuar la inflamació.

La línia clínica té com a objectiu conèixer quin és l'estat nutricional, l'adherència a la dieta mediterrània i la composició de la microbiota intestinal dels pacients amb insuficiència cardíaca. La línia bàsica té com a objectiu generar un model experimental murí d'insuficiència cardíaca i analitzar les relacions entre microbiota i inflamació.

Les observacions obtingudes en la línia bàsica, sobre les relacions entre microbiota i inflamació, permetran traslladar coneixements a la línia clínica per dissenyar estratègies nutricionals i de suplementació específiques amb la finalitat de modificar la composició de la flora intestinal i reduir la inflamació.

Publicacions destacades

Trullàs JC; Casado J; Morales-Rull JL; Formiga F; Manzano L

Prevalence and outcome of diuretic resistance in heart failure: reply

Internal and emergency medicine 14 633-634. .

[doi:10.1007/s11739-019-02064-w]

Morales-Rull JL; Bielsa S; Conde-Martel A; Aramburu-Bodas O; Llàcer P; Quesada MA; Suárez-Pedreira I; Manzano L; Barquero MM; Porcel JM

Pleural effusions in acute decompensated heart failure: Prevalence and prognostic implications

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 52 49-53. .

[doi:10.1016/j.ejim.2018.02.004]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Jose Luis Morales Rull

Jose Luis Morales Rull

Amalia Zapata Rojas

Amalia Zapata Rojas

973703748

jlmorales.lleida.ics@gencat.cat
azapata@irblleida.cat

Biomedicine I / Biomedicina I
Lab 0.3

Biomedicine II / Biomedicina II
Office 3.6