Recerca > Estrès en sistemes biològics

Fisiopatologia metabòlica

L'objectiu general de la recerca del grup se centra en l'estudi del paper que juga el metabolisme i l'estrès oxidatiu (incloent-t'hi la química dels radicals lliures, biologia redox i antioxidants) en el procés d'envelliment i malalties associades a l'edat. Així, investiguem el paper del metabolisme i l'estrès oxidatiu en models animals (vertebrats i invertebrats) i humans en els que la taxa d'envelliment i longevitat son diferents, o bé ha estat modificada experimentalment (p.e. manipulacions genètiques, restricció calòrica, i restricció de metionina), o bé afectada patològicament (p.e. malalties metabòliques, malalties cardiovasculars, càncer, i malalties neurodegeneratives). Si es pogués alentir o inclús revertir el procés d'envelliment la incidència de malalties associades a l'edat disminuiria significativament. 

Publicacions destacades

Collazo C; Abadías M; Colás-Medà P; Iglesias MB; Granado-Serrano AB; Serrano J; Viñas I

Effect of &ITPseudomonas graminis&IT strain CPA-7 on the ability of &ITListeria&IT &ITmonocytogene&ITs and &ITSalmonella enterica&IT subsp &ITenterica&IT to colonize Caco-2 cells after pre-incubation on fresh-cut pear

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 262 55-62. .

[doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2017.09.003]

Fourcade S; Morató L; Parameswaran J; Ruiz M; Ruiz-Cortés T; Jové M; Naudí A; Martínez-Redondo P; Dierssen M; Ferrer I; Villarroya F; Pamplona R; Vaquero A; Portero-Otín M; Pujol A

Loss of SIRT2 leads to axonal degeneration and locomotor disability associated with redox and energy imbalance

AGING CELL 16 1404-1413. .

[doi:10.1111/acel.12682]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Reinald Pamplona Gras

Reinald Pamplona Gras

973702442

reinald.pamplona(ELIMINAR)@mex.udl.cat

Biomedicine I / Biomedicina I
3rd floor / 3ra planta