Àrea: Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

Coordinador de l'àrea: Dr. Oriol Yuguero Torres i Dra. Alba Belles Belles

En aquesta àrea volem donar resposta als reptes epidemiològics amb investigadors clínics  i bàsics. Combinem la nostra recerca per relacionar el que veiem en els nostres centres assistencials i la repercussió en la salut pública i el medi que ens envolta.

< Recerca

Epidemiologia aplicada

Responsable del grup
  • Pere Godoy Garcia

És un grup multidisciplinar format per metges especialistas en Medicina Preventiva i Salut Pública i especialistas en Medicina Familiar i Comunitària que estudien les aplicacions de l'epidemiologia en l'estudi de brots epidemics, investigació de factors de risc per malalties transmisibles, estimació de cobertures d'activitats preventives periòdiques en l'atenció primària de salut i farmacoepidemiologia...

ERLab, recerca en urgències i emergències

Responsable del grup
  • Oriol Yuguero Torres

L'ERLab és l'únic grup d'investigació vinculat a la recerca en patologia urgent a Catalunya, i a la resta del país...

Farmacoepidemiologia i farmacodinàmica

Responsable del grup
  • Juan Antonio Schoenenberger Arnaiz

El Grup de Recerca en Farmacoepidemiologia i Farmacodinámica (P&P) és un grup multidisciplinari que inclou metges de diferents especialitats, farmacèutics de diferents especialitats i diplomats en infermeria...

Grup multidisciplinari de recerca clínica de patologia musculoesquelètica, fragilitat i tractament del dolor

Responsable del grup
  • Jaume Mas Atance

El nostre grup de recerca és clínic i multidisciplinari per tal de promoure una medicina centrada en el pacient englobant visions diverses i complementàries de la patologia múscul-esquelètica...

Indicadors i especificacions de la qualitat en el Laboratori Clínic

Responsable del grup
  • Maria Mercedes Ibarz Escuer

Grup interdisciplinari format per facultatius especialistes pertanyents als Laboratoris Clínics de l'Institut Català de la Salut...

Medicina Intensiva

Responsables del grup
  • Jose Javier Trujillano Cabello
  • Jesus Caballero Lopez

La recerca del grup està focalitzada en la millora de la seguretat en relació al seguiment dels pacients amb infecció nosocomial, pacients amb politraumatismes, pacients amb nutrició artificial, etc...

Recerca en Microbiologia clínica i resistències a antibiòtics

Responsable del grup
  • Alba Belles Belles

El nostre grup està format per facultatius especialistes en Microbiologia Clínica i Anàlisis Clíniques...