Àrea: Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

Coordinador de l'àrea: Dr. Oriol Yuguero Torres

En aquesta àrea volem donar resposta als reptes epidemiològics amb investigadors clínics  i bàsics. Combinem la nostra recerca per relacionar el que veiem en els nostres centres assistencials i la repercussió en la salut pública i el medi que ens envolta.

< Recerca

Epidemiologia aplicada

És un grup multidisciplinar format per metges especialistas en Medicina Preventiva i Salut Pública i especialistas en Medicina Familiar i Comunitària que estudien les aplicacions de l'epidemiologia en l'estudi de brots epidemics, investigació de factors de risc per malalties transmisibles, estimació de cobertures d'activitats preventives periòdiques en l'atenció primària de salut i farmacoepidemiologia...

ERLab, recerca en urgències i emergències

L'ERLab és l'únic grup d'investigació vinculat a la recerca en patologia urgent a Catalunya, i a la resta del país...

Farmacoepidemiologia i farmacodinàmica

El Grup de Recerca en Farmacoepidemiologia i Farmacodinámica (P&P) és un grup multidisciplinari que inclou metges de diferents especialitats, farmacèutics de diferents especialitats i diplomats en infermeria...

Genètica de malalties complexes

El grup desenvolupa la seva activitat investigadora des de gener de 1995 en l'estudi de la variabilitat genètica del Receptor de la Vitamina D i el seu paper en la susceptibilitat a la infecció pel virus VIH i la progressió clínica de la SIDA...

Grup multidisciplinari de recerca clínica de patologia musculoesquelètica, fragilitat i tractament del dolor

El nostre grup de recerca és clínic i multidisciplinari per tal de promoure una medicina centrada en el pacient englobant visions diverses i complementàries de la patologia múscul-esquelètica...

Indicadors i especificacions de la qualitat en el Laboratori Clínic

Grup interdisciplinari format per facultatius especialistes pertanyents als Laboratoris Clínics de l'Institut Català de la Salut...

Medicina Intensiva

La recerca del grup està focalitzada en la millora de la seguretat en relació al seguiment dels pacients amb infecció nosocomial, pacients amb politraumatismes, pacients amb nutrició artificial, etc...

Recerca en Microbiologia clínica i resistències a antibiòtics

El nostre grup està format per facultatius especialistes en Microbiologia Clínica i Anàlisis Clíniques...