Recerca > Medicina Clínica

Medicina Intensiva

La recerca del grup està focalitzada en la millora de la seguretat en relació al seguiment dels pacients amb infecció nosocomial, pacients amb politraumatismes, pacients amb nutrició artificial, etc. així com també com el seguiment de la qualitat de vida dels pacients post-UCI, la valoració de la gravetat dels pacients i la construcció de models de predicció de resultats.

Publicació destacada

Caballero J; García-Sánchez M; Palencia-Herrejón E; Muñoz-Martínez T; Gómez-García JM; Ceniceros-Rozalén I

Oversedation Zero as a tool for comfort, safety and intensive care unit.

Medicina Intensiva -. .

[doi:10.1016/j.medin.2019.09.010]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Jose Javier Trujillano Cabello

Jose Javier Trujillano Cabello

Jesus Caballero Lopez

Jesus Caballero Lopez

973702406 / 973705245

jjtrujillano.lleida.ics@gencat.cat

jcaballero.lleida.ics@gencat.cat