Recerca > Medicina Clínica

Indicadors i especificacions de la qualitat en el Laboratori Clínic

Grup interdisciplinari format per facultatius especialistes pertanyents als Laboratoris Clínics de l'Institut Català de la Salut. El treball del grup es basa en el consens i en l’experiència compartida com a garants de l’eficàcia i l’eficiència. L’objectiu principal és establir indicadors i especificacions de la qualitat per al disseny i avaluació d’estratègies de millora contínua dels processos, amb la finalitat d’incrementar la seguretat del pacient. Una de les línees de treball del grup és la variabilitat, adequació i eficiència de les accions empreses en demanda.

Publicacions destacades

Llovet, MI; Biosca, C; Martinez-Iribarren, A; Blanco, A; Busquets, G; Castro, MJ; Llopis, MA; Montesinos, M; Minchinela, J; Perich, C; Prieto, J; Ruiz, R; Serrat, N; Simon, M; Trejo, A; Monguet, JM; Lopez-Pablo, C; Ibarz, M

Reaching consensus on communication of critical laboratory results using a collective intelligence method

CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 56 403-412. .

[doi:10.1515/cclm-2017-0374]

Llopis, MA; Bauca, JM; Barba, N; Alvarez, V; Ventura, M; Ibarz, M; Gomez-Rioja, R; Marzana, I; Puente, JJ; Segovia, M; Martinez, D; Alsina, MJ

Spanish Preanalytical Quality Monitoring Program (SEQC), an overview of 12 years' experience

CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 55 530-538. .

[doi:10.1515/cclm-2016-0382]

Cornes, M; van Dongen-Lases, E; Grankvist, K; Ibarz, M; Kristensen, G; Lippi, G; Nybo, M; Simundic, AM

Order of blood draw: Opinion Paper by the European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group for the Preanalytical Phase (WG-PRE)

CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 55 27-31. .

[doi:10.1515/cclm-2016-0426]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Maria Mercedes Ibarz Escuer

Maria Mercedes Ibarz Escuer