Àrea: Neurociències

Coordinadora de l'àrea: Dra. Ana Garcera Teruel i Dr. Gerard Piñol Ripoll

La Neurociència és una àrea multidisciplinària que estudia el sistema nerviós en la seva estructura, funció, desenvolupament i patologia. A l'IRBLleida investiguem malalties neurològiques i psiquiàtriques abordant aspectes moleculars, cel·lulars i clínics.

< Recerca

+Pec Proteomics

Responsables del grup
 • Xavier Gallart Palau
 • Aida Serra Maqueda

L'objectiu de +PPRG és emprar les tècniques d'última generació de proteòmica clínica, espectrometria de masses i biologia de sistemes per a descobrir mecanismes alterats de comunicació intercel·lular que contribueixen a l'establiment i la progressió de la neuropatologia i la patologia sistèmica...

Fonaments biològics dels trastorns mentals

Responsables del grup
 • Maria Mur Lain
 • Josep Pifarre Paredero

El Grup està format principalment per membres del servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida i la recerca biomèdica està format per subequips que tenen en comú l'estudi de les bases biològiques de diversos trastorns mentals, principalment trastorn bipolar, trastorn psicòtic i trastorn de personalitat...

Grup d’Estudi de la Cognició i la Conducta

Responsable del grup
 • Gerard Piñol Ripoll

El Grup d'Estudi de Cognició i Conducta és un grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya...

Neurobiologia Evolutiva i del Desenvolupament

Responsables del grup
 • Loreta Medina Hernandez
 • Ester Desfilis Barcelo

La recerca del grup se centra en l'estudi de l'amígdala, una estructura cerebral molt complexa que intervé en el control de les emocions, el comportament social i la cognició, i que està alterada en tots els trastorns psiquiàtrics...

Neurociències clíniques

Responsable del grup
 • Francisco Purroy Garcia

El Grup de Neurociències Clíniques va néixer amb l'objectiu d'aglutinar tota la recerca neurològica desenvolupada en l'àmbit hospitalari de Lleida el 2008...

Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta

Responsable del grup
 • Anton Aluja Fabregat

Els investigadors convergeixen en l'interès per la cerca de les bases biològiques de la personalitat i els seus trastorns...

Neuroimmunologia

Responsable del grup
 • Luis Brieva Ruiz

El grup de Neuroimmunologia és un grup traslacional format per investigadors clínics, bàsics i investigadors col·laboradors d'altres centres que completen la nostra experiència en la neuroimmunologia...

Patologia neuromuscular experimental

Responsable del grup
 • Jordi Calderó Pardo

El grup estudia les bases cel·lulars i moleculars dels trastorns neuromusculars, en particular, de les malalties de les motoneurones, com són l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i l'atròfia muscular espinal (AME)...

Unitat de senyalització neuronal

Responsable del grup
 • Rosa Maria Soler Tatche

La Unitat de Senyalització Neuronal és un grup de recerca especialitzat en l'estudi de la supervivència de les neurones motores i de les patologies associades a la degeneració d'aquestes cèl·lules...