Recerca > Neurociències

Patologia neuromuscular experimental

El grup estudia les bases cel·lulars i moleculars dels trastorns neuromusculars i, particularment, de les malalties de la motoneurona, com són l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i l'atròfia muscular espinal (AME). Amb aquesta finalitat s'utilitzen models in vitro i in vivo, principalment l'embrió de pollastre i ratolins transgènics. S'estan desenvolupant diverses línies de treball dirigides a explorar el paper de l'excitotoxicitat, l'autoimmunitat i la neuroinflamació en la patogènesi d'aquestes malalties, i a identificar noves dianes terapèutiques pel seu tractament. Un altre aspecte rellevant de la nostra investigació es l'anàlisi dels canvis plàstics de les sinapsis centrals i perifèriques durant el desenvolupament normal, l'envelliment i en les malalties de la motoneurona.

Projectes gestionats a la Universitat de Lleida:

  • Projecte: Los aferentes sinápticos de tipo C en las motoneuronas: implicaciones en la fisiopatología y terapia de la esclerosis lateral amiotrófica y de la atrofia muscular espinal, SAF2015-70801-R, Programa Nacional de Biomedicina, Data d’inici: 2016, Data de fi: 2018.

Publicació destacada

Tapia O; Narcís JO; Riancho J; Tarabal O; Piedrafita L; Calderó J; Berciano MT; Lafarga M

Cellular bases of the RNA metabolism dysfunction in motor neurons of a murine model of spinal muscular atrophy: Role of Cajal bodies and the nucleolus

NEUROBIOLOGY OF DISEASE 108 83-99. .

[doi:10.1016/j.nbd.2017.08.004]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Josep Enric Esquerda Colell

Josep Enric Esquerda Colell

Jordi Calderó Pardo

Jordi Calderó Pardo

973702440

josep.esquerda(ELIMINAR)@mex.udl.cat

jordi.caldero(ELIMINAR)@mex.udl.cat

Biomedicine I / Biomedicina I
1st floor / 1a planta