Recerca > Neurociències

Grup d’Estudi de la Cognició i la Conducta

El Grup d'Estudi de Cognició i Conducta és un grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya. Està format per personal investigador clínic i bàsic traslacional de diferents especialitats (neurologia, neuropsicologia, ciències biomèdiques, etc.) dirigit i coordinat pel Dr. Gerard Piñol-Ripoll.

El grup compta amb finançament competitiu nacional i internacional i actualment participa en diversos assajos clínics de fàrmacs anti-Alzheimer. Forma part de diversos consorcis nacionals i internacionals sobre malalties neurodegeneratives.

Publicacions destacades

A CV; E BG; B L; A L; Ma EB; Gg RO; Ea MM; Pc MS; Aa RC; G PR

Spanish-Dementia Knowledge Assessment Scale (DKAS-S): Ecuadorian validation and comparison among Spanish health students.

BMC Geriatrics 23 210-210. .

[doi:10.1186/s12877-023-03904-3]

García-González P; de Rojas I; Moreno-Grau S; Montrreal L; Puerta R; Alarcón-Martín E; Quintela I; Orellana A; Andrade V; Adami PVM; Heilmann-Heimbach S; Gomez-Garre P; Periñán MT; Alvarez I; Diez-Fairen M; Nuñez Llaves R; Olivé Roig C; Garcia-Ribas G; Menéndez-González M; Martínez C; Aguilar M; Buongiorno M; Franco-Macías E; Saez ME; Cano A; Bullido MJ; Real LM; Rodríguez-Rodríguez E; Royo JL; Álvarez V; Pastor P; Piñol-Ripoll G; Mir P; Lara MC; Padilla MM; Sánchez-Juan P; Carracedo A; Valero S; Hernandez I; Tàrraga L; Ramirez A; Boada M; Ruiz A

Mendelian Randomisation Confirms the Role of Y-Chromosome Loss in Alzheimer's Disease Aetiopathogenesis in Men.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 24 -. .

[doi:10.3390/ijms24020898]

Dakterzada, Farida; Benitez, Ivan D.; Targa, Adriano; Carnes, Anna; Pujol, Montse; Jove, Mariona; Minguez, Olga; Vaca, Rafi; Sanchez-de-la-Torre, Manuel; Barbe, Ferran; Pamplona, Reinald; Piñol-Ripoll G

Blood-based lipidomic signature of severe obstructive sleep apnoea in Alzheimer's disease.

Alzheimers Research & Therapy 14 163-163. .

[doi:10.1186/s13195-022-01102-8]

Totes les publicacions

Responsable/s de grup

Gerard Piñol Ripoll

Gerard Piñol Ripoll

973727222 ext7366

Hospital Universitari de Santa Maria
Av. Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida