Recerca > Neurociències

Unitat de senyalització neuronal

Grup de recerca centrat en l'estudi dels mecanismes de degeneració de les neurones en el marc de la Atròfia Muscular Espinal (AME). La AME és una malaltia neurodegenerativa de la infància que es caracteritza per la pèrdua de motoneurones espinals deguda a la mutació del gen SMN1 (Survival Motor Neuron). La disminució de la proteïna SMN provoca la degeneració dels axons i la mort d'aquestes neurones per mecanismes encara en estudi.

Informació de contacte

Rosa Maria Soler Tatche

Rosa Maria Soler Tatche