Recerca > Neurociències

+Pec Proteomics

L'objectiu de +PPRG és emprar les tècniques d'última generació de proteòmica clínica, espectrometria de masses i biologia de sistemes per a descobrir mecanismes alterats de comunicació intercel·lular que contribueixen a establir i a la progressió de la neuropatologia i la patologia sistèmica. El nostre jove grup posa especial èmfasi en investigar els mecanismes moleculars alterats, al sistema nerviós central, que causen neurodegeneració i demències associades a l'envelliment patològic.

Tanmateix a +PPRG procurem prioritzar la recerca clínica translacional investigant el potencial de les vesícules extracelulars, com a sistema de comunicació intercel·lular, i els seus potencials rols a l'hora d'esdevenir marcadors de diagnòstic, estratificació i pronòstic clínic, així com nanovectors altament biocompatibles en aplicacions terapèutiques avançades en l'àmbit de la medicina personalitzada.

Informació de contacte

Xavier Gallart Palau

Xavier Gallart Palau

Biomedicine II / Biomedicina II
4th Floor / 4a planta