L'objectiu de +PPRG és emprar les tècniques d'última generació de proteòmica clínica, espectrometria de masses i biologia de sistemes per a descobrir mecanismes alterats de comunicació intercel·lular que contribueixen a l'establiment i la progressió de la neuropatologia i la patologia sistèmica. El nostre jove grup posa especial èmfasi en investigar els mecanismes moleculars alterats, al sistema nerviós central, que causen neurodegeneració i demències associades a l'envelliment patològic.

Tanmateix a +PPRG procurem prioritzar la recerca clínica translacional investigant el potencial de les vesícules extracelulars, com a sistema de comunicació intercel·lular, i els seus potencials rols a l'hora d'esdevenir marcadors de diagnòstic, estratificació i pronòstic clínic, així com nanovectors altament biocompatibles en aplicacions terapèutiques avançades en l'àmbit de la medicina personalitzada.

Publicacions destacades

Lorca, C; Laparra, M; Cespedes, MV; Casani, L; Florit, S; Jove, M; Mota-Martorell, N; Vilella, E; Gallart-Palau, X; Serra, A

Industrial By-Products As a Novel Circular Source of Biocompatible Extracellular Vesicles

ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 32 -. .

[doi:10.1002/adfm.202202700]

Lorca C; Mulet M; Arévalo-Caro C; Sanchez MÁ; Perez A; Perrino M; Bach-Faig A; Aguilar-Martínez A; Vilella E; Gallart-Palau X; Serra A

Plant-derived nootropics and human cognition: A systematic review.

CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 63 1-25. .

[doi:10.1080/10408398.2021.2021137]

Totes les publicacions

Responsable/s de grup

Xavier Gallart Palau

Xavier Gallart Palau

Aida Serra Maqueda

Aida Serra Maqueda

xgallart(ELIMINAR)@irblleida.cat / aida.serra(ELIMINAR)@udl.cat

Biomedicine II / Biomedicina II
4th Floor / 4a planta

973 70 22 24