Les línies estratègiques de recerca que segueix actualment el grup són les següents:

  1. Identificació i validació de proteïnes circulants amb capacitat de pronòstic clínic en la demència associada a l'envelliment.
  2. Identificació de mecanismes moleculars alterats en la comunicació intercel·lular del cervell amb demència.
  3. Identificació de mecanismes moleculars alterats en la comunicació intercel·lular del cervell amb trastorn psicòtic i esquizofrènia.
  4. Ús de nanovesícules per a l'administració de compostos dins del sistema nerviós central.