Recerca > Neurociències

Neurobiologia Evolutiva i del Desenvolupament

La recerca del grup se centra en l'estudi de l'amígdala, una estructura molt complexa del cervell implicada en el control de les emocions, el comportament i la cognició social, que està alterada en diferents trastorns psiquiàtrics. El nostre grup intenta desxifrar l'organització estructural i funcional de l'amígdala usant una perspectiva de la biologia evolutiva del desenvolupament.

La nostra recerca ha demostrat que l'amígdala està formada per múltiples subtipus de neurones amb diferent origen embrionari. Com l'origen embrionari condiciona el fenotip cel·lular, aquesta informació pot ajudar a desxifrar els principis generals que subjeuen a l'establiment de les connexions de l'amígdala. Amb aquesta visió en ment, el grup desenvolupa actualment recerca per estudiar el transcriptoma i les connexions de les neurones de l'amígdala amb diferent origen embrionari. Els resultats ajudaran a comprendre millor les xarxes neurales en les quals l'amígdala està involucrada, la qual cosa permetrà entendre el funcionament de l'amígdala en condicions de salut i en diferents trastorns psiquiàtrics.

Publicació destacada

Medina L; Abellán A; Desfilis E

Contribution of Genoarchitecture to Understanding Hippocampal Evolution and Development

BRAIN BEHAVIOR AND EVOLUTION 90 25-40. .

[doi:10.1159/000477558]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Loreta Medina Hernandez

Loreta Medina Hernandez

Ester Desfilis Barcelo

Ester Desfilis Barcelo