Recerca > Medicina i teràpia experimental

Patologia oncològica

El grup estudia les alteracions moleculars dels càncers d'endometri, tiroide i pell, en correlació amb les característiques clíniques i patológiques:

  1. Estudi de gens involucrats en l'apoptosi en el cáncer d'endometri i de pell (NFkB, survivina, PTEN, BAX, receptors de mort i els seus lligands, Flip).
  2. Perfils d'expressió en cáncers d'endometri, tiroides i melanoma.
  3. Resposta de fàrmacs inhibidors de tirosin cinases i anàlogs de somatostatina en línees celulars de melanoma.

Publicacions destacades

Garrido, P.; Aldaz, A.; Vera, R.; Calleja, M. A.; de Alava, E.; Martin, M.; Matias-Guiu, X.; Palacios, J.

Proposal for the creation of a national strategy for precision medicine in cancer: a position statement of SEOM, SEAP, and SEFH

CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY 20 443-447. .

[doi:10.1007/s12094-017-1740-0]

Kim, Woo-Ho; Gomez-Izquierdo, Lourdes; Vilardell, Felip; Chu, Kent-Man; Soucy, Genevieve; dos Santos, Lucas V.; Monges, Genevieve; Viale, Giuseppe; Brito, Maria Jose; Osborne, Stuart; Noe, Johannes; Du, Xiang

HER2 Status in Gastric and Gastroesophageal Junction Cancer: Results of the Large, Multinational HER-EAGLE Study

APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY & MOLECULAR MORPHOLOGY 26 239-245. .

[doi:10.1097/PAI.0000000000000423]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Xavier Matias-Guiu Guia

Xavier Matias-Guiu Guia

Biomedicine I / Biomedicina I
2nd floor / 2a planta