Setze grups de recerca amb personal adscrit a l’IRBLleida són reconeguts com a grups de recerca consolidats pel seu impacte científic

Per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

Setze grups de recerca amb personal adscrit de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) han estat reconeguts com a grups de recerca consolidats pel seu impacte científic i projecció internacional per part de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). D’aquests, 8 han rebut finançament, durant tres anys, per impulsar les activitats que permetin reforçar l'impacte científic, econòmic i social de la recerca, així com per promoure la seva projecció internacional. Es tracta dels grups de recerca:

Grups de recerca amb finançament:

Grups de recerca sense finançament:

L'AGAUR ofereix aquest acreditació a tots els grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca públics i privats, les fundacions hospitalàries i les infraestructures científiques i tècniques singulars amb personalitat jurídica pròpia i seu a Catalunya. Aquesta és la darrera convocatòria de Suport a Grups de Recerca (SGR) que es publica abans que la Llei de la ciència de Catalunya (LCC) sigui aprovada pel Parlament i es comenci a configurar, en conseqüència, un nou model de la recerca que s'ordenarà mitjançant la planificació coordinada, el finançament adequat (amb l'horitzó dels objectius del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement d'arribar a les mitjanes de la UE 27) i l'avaluació sistèmica.

Més informació

L'AGAUR ofereix aquest acreditació a tots els grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca públics i privats, les fundacions hospitalàries i les infraestructures científiques i tècniques singulars