Recerca > Models cel·lulars i moleculars de patologies humanes

Senyalització oncogènica i del desenvolupament

El grup es planteja un abordatge genètic dels mecanismes que regulen les vies de senyalització cel·lular activades pel proto-oncogen Ret, i la seva regulació pel putatiu supressor tumoral Sprouty. Com a eina fonamental fan servir línies de ratolins mutants generats per recombinació homòloga. Els estudis abasten camps diversos com el desenvolupament renal i del sistema nerviós perifèric, o la biologia de tumors d'origen neuroendocrí.

Publicacions destacades

Eritja N; Felip I; Dosil MA; Vigezzi L; Mirantes C; Yeramian A; Navaridas R; Santacana M; Llobet-Navas D; Yoshimura A; Nomura M; Encinas M; Matias-Guiu X; Dolcet X

A Smad3-PTEN regulatory loop controls proliferation and apoptotic responses to TGF-beta in mouse endometrium

CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 24 1443-1458. .

[doi:10.1038/cdd.2017.73]

Dosil MA; Mirantes C; Eritja N; Felip I; Navaridas R; Gatius S; Santacana M; Colàs E; Moiola C; Schoenenberger JA; Encinas M; Garí E; Matias-Guiu X; Dolcet X

Palbociclib has antitumour effects on Pten-deficient endometrial neoplasias

JOURNAL OF PATHOLOGY 242 152-164. .

[doi:10.1002/path.4896]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Mario Encinas Martin

Mario Encinas Martin