Recerca > Càncer

Grup de recerca de biomarcadors en càncer (GReBiC)

El nostre grup de recerca és traslacional, multidisciplinari i jove. Està compost per personal mèdic especialitzat en Oncologia Mèdica, Medicina Interna, Oncologia Radioteràpica i Anàlisis clíniques; i personal investigador format en Biociències (Biologia, Bioquímica, Biomedicina i Biotecnologia) amb un alt grau de cohesió. El treball del nostre grup se centra en tres grans línies de recerca relacionades amb el càncer: i) Tumors digestius: càncer colorectal, càncer gàstric i carcinoma hepatocel·lular; ii) Càncer de mama i iii) Embassament pleural. Les tres línies aborden malalties d'alta prevalença en la nostra societat que s'associen a una alta taxa de mortalitat. Treballem amb enfocaments de recerca bàsica i traslacional per a respondre als grans reptes que plantegen aquestes patologies, que són: oferir marcadors per al diagnòstic, estratificar el risc de recurrència o metàstasi i predir la bona resposta terapèutica als diferents tractaments. A més, en el nostre grup s'estan desenvolupant noves teràpies altament innovadores basades en l'edició de gens.

Publicacions destacades

Codony-Servat, J; Cuatrecasas, M; Asensio, E; Montironi, C; Martinez-Cardus, A; Marin-Aguilera, M; Horndler, C; Martinez-Balibrea, E; Rubini, M; Jares, P; Reig, O; Victoria, I; Gaba, L; Martin-Richard, M; Alonso, V; Escudero, P; Fernandez-Martos, C; Feliu, J; Mendez, JC; Mendez, M; Gallego, J; Salud, A; Rojo, F; Castells, A; Prat, A; Rosell, R; Garcia-Albeniz, X; Camps, J; Maurel, J

Nuclear IGF-1R predicts chemotherapy and targeted therapy resistance in metastatic colorectal cancer

BRITISH JOURNAL OF CANCER 117 1777-1786. .

[doi:10.1038/bjc.2017.279]

Porcel, JM; Sole, C; Salud, A; Bielsa, S

Prognosis of Cancer with Synchronous or Metachronous Malignant Pleural Effusion

Lung 195 775-779. .

[doi:10.1007/s00408-017-0050-1]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Jose Manuel Porcel Pérez

Jose Manuel Porcel Pérez

Antonia Salud Salvia

Antonia Salud Salvia

Maria Alba Sorolla Bardaji

Maria Alba Sorolla Bardaji

973702226 – 973003747

jmporcel.lleida.ics(ELIMINAR)@gencat.cat
masalud.lleida.ics(ELIMINAR)@gencat.cat
msorolla(ELIMINAR)@irblleida.cat

Biomedicine I /Biomedicina I
Ground floor / Planta baixa