Serveis científico tècnics

Immunohistoquímica

|Alt Imatge|

El Servei científico-tècnic d'Immunohistoquímica està situat a l'IRBLleida dins de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (planta 1).

El Servei ofereix suport en el processament de:

 • Teixits (humans, animals) inclosos en parafina
 • Teixits congelats
 • Citologies
 • Cultius cel·lulars in vitro

Documents

Funcionament

Descarregar

Tarifes

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dra. Maria Santacana

Serveis i prestacions

 • Protocol immunohistoquímic per a la detecció de proteïnes en teixits humans i de ratolí mitjançant anticossos concentrats o predil·luits produïts en goat, mouse o rabbit...
 • Construcció de Tissue Micro Arrays.
 • Protocol immunohistoquímic de dobles tincions. Detecció de dues proteïnes simultàniament en una mateixa secció de teixit.
 • Tècnica d'immunofluorescència.
 • Anàlisi mitjançant l'ACIS® III Instrument.
 • Tincions especials (Histoquímica).
 • Tincions histològiques (Hematoxilina-Eosina).
 • Hibridació in situ mitjançant FISH (Fluorescent In Situ Hybridization) o CISH (Chromogenic In Situ Hybridization).
 • Controls de qualitat.