L’IRBLleida fomenta la vocació científica dels estudiants de batxillerat

Cada persona becada gaudirà de 200 € i d’una estada d’un mes al centre de recerca per familiaritzar-se amb l’entorn científic i amb les tècniques d’ús comú en recerca bàsica biomèdica

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha convocat la cinquena edició dels Ajuts IRBLleida per a estudiants de batxillerat, amb la col·laboració de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida (UdL) i del Servei Educatiu del Segrià del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un programa d'ajuts destinat a estudiants de batxillerat de primer curs en la modalitat de Ciències i Tecnologia, relacionada amb les ciències de la vida i la salut. El programa proporcionarà als més joves l'oportunitat d'entrar en contacte amb el món de la recerca biomèdica per despertar i fomentar vocacions investigadores per al futur.

Les sis persones becades gaudiran d'un ajut, que consistirà en una dotació econòmica de 200 euros, i l'estada d'un mes a l'IRBLleida per familiaritzar-se amb l'entorn científic i les tècniques d'ús comú en recerca bàsica biomèdica. També està prevista la realització d'experiments dirigits, la presa de contacte amb la metodologia científica i el funcionament d'equips d'alta tecnologia emprats en les diferents unitats tècniques de l'IRBLleida.

El període formatiu (d'una durada d'un mes) es desenvoluparà a les instal·lacions de l'IRBLleida entre l'1 de juliol i el 30 d'agost de 2019, en les dates que acordin l'alumne i el Grup de Recerca. Els grups de recerca en què es desenvoluparà el programa són: Cicle Cel·lular, Fisiopatologia Metabòlica, Grup de Recerca Translacional Vascular i Renal, Senyalització Oncogènica i del Desenvolupament, Unitat de Senyalització Neuronal i Bioquímica de l'Estrès Oxidatiu.

Els sol·licitants seleccionats pel centre docent, d'acord amb els criteris de la convocatòria, hauran d'haver finalitzat, abans de l'1 de juliol de 2019, el primer curs de batxillerat en la modalitat de Ciències de la Natura i Salut. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 19 de maig de 2019. Les sol·licituds per als ajuts seran avaluades per una comissió de selecció. La selecció es realitzarà en concurrència competitiva i estarà basada en criteris de mèrit i capacitat acreditats pel nivell de rendiment acadèmic de l'alumne, atenent a la nota mitjana numèrica fins a la segona avaluació del Batxillerat.

El desenvolupament d'aquest programa estarà subjecte a les disponibilitats pressupostàries de l'IRBLleida. L'IRBLleida, si fos necessari, podrà aprovar la suspensió temporal o la modificació de les aportacions corresponents a aquest programa.

Las bases de la convocatòria es troben a la pàgina web http://www.irblleida.org/ca/convocatories/49/ajuts-irblleida-per-a-estudiants-de-batxillerat-2019 .

Text: Comunicació i Premsa IRBLleida