Recerca > Nutrició, Metabolisme i Estrès Cel·lular

Fisiopatologia metabòlica

L'objectiu general de la recerca del grup se centra en l'estudi del paper que juga el metabolisme i l'estrès oxidatiu (incloent-t'hi la química dels radicals lliures, biologia redox i antioxidants) en el procés d'envelliment i malalties associades a l'edat. Així, investiguem el paper del metabolisme i l'estrès oxidatiu en models animals (vertebrats i invertebrats) i humans en els que la taxa d'envelliment i longevitat son diferents, o bé ha estat modificada experimentalment (p.e. manipulacions genètiques, restricció calòrica, i restricció de metionina), o bé afectada patològicament (p.e. malalties metabòliques, malalties cardiovasculars, càncer, i malalties neurodegeneratives). Si es pogués alentir o inclús revertir el procés d'envelliment la incidència de malalties associades a l'edat disminuiria significativament. 

Publicacions destacades

Collazo, C; Abadias, M; Colas-Meda, P; Iglesias, MB; Granado-Serrano, AB; Serrano, J; Viñas I

Effect of &ITPseudomonas graminis&IT strain CPA-7 on the ability of &ITListeria&IT &ITmonocytogene&ITs and &ITSalmonella enterica&IT subsp &ITenterica&IT to colonize Caco-2 cells after pre-incubation on fresh-cut pear

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 262 55-62. .

[doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2017.09.003]

Fourcade, S; Morato, L; Parameswaran, J; Ruiz, M; Ruiz-Cortes, T; Jove, M; Naudi, A; Martinez-Redondo, P; Dierssen, M; Ferrer, I; Villarroya, F; Pamplona, R; Vaquero, A; Portero-Otin, M; Pujol, A

Loss of SIRT2 leads to axonal degeneration and locomotor disability associated with redox and energy imbalance

AGING CELL 16 1404-1413. .

[doi:10.1111/acel.12682]

Totes les publicacions

Responsable/s de grup

Reinald Pamplona Gras

Reinald Pamplona Gras

Biomedicine I / Biomedicina I
3rd floor / 3ra planta