Recerca > Càncer

Senyalització oncogènica i del desenvolupament

El grup es planteja un abordatge genètic dels mecanismes que regulen les vies de senyalització cel·lular activades pel proto-oncogen Ret, i la seva regulació pel putatiu supressor tumoral Sprouty. Com a eina fonamental fan servir línies de ratolins mutants generats per recombinació homòloga. Els estudis abasten camps diversos com el desenvolupament renal i del sistema nerviós perifèric, o la biologia de tumors d'origen neuroendocrí.

Publicacions destacades

Eritja, N; Felip, I; Dosil, MA; Vigezzi, L; Mirantes, C; Yeramian, A; Navaridas, R; Santacana, M; Llobet-Navas, D; Yoshimura, A; Nomura, M; Encinas, M; Matias-Guiu, X; Dolcet, X

A Smad3-PTEN regulatory loop controls proliferation and apoptotic responses to TGF-beta in mouse endometrium

CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 24 1443-1458. .

[doi:10.1038/cdd.2017.73]

Dosil, MA; Mirantes, C; Eritja, N; Felip, I; Navaridas, R; Gatius, S; Santacana, M; Colàs E; Moiola, C; Schoenenberger, JA; Encinas, M; Gari, E; Matias-Guiu, X; Dolcet, X

Palbociclib has antitumour effects on Pten-deficient endometrial neoplasias

JOURNAL OF PATHOLOGY 242 152-164. .

[doi:10.1002/path.4896]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Mario Encinas Martin

Mario Encinas Martin

Biomedicine I / Biomedicina I
2nd floor / 2a planta