Recerca > Neurociències

Unitat de senyalització neuronal

La Unitat de Senyalització Neuronal és un grup de recerca especialitzat en l'estudi de la supervivència de les neurones motores i de les patologies associades a la degeneració d'aquestes cèl·lules. El principal objectiu d'estudi són els mecanismes moleculars implicats en la pèrdua de la funció de les motoneurones i en la identificació de noves dianes terapèutiques en el context de l'Atròfia Muscular Espinal (AME). L'AME és una malaltia neuromuscular infantil d'origen genètic que es caracteritza per la pèrdua de les motoneurones de la medul·la espinal a causa de la mutació del gen SMN1 (Survival Motor Neuron). El gen SMN1 codifica una proteïna anomenada SMN, la reducció de la qual provoca feblesa muscular, atròfia i paràlisi a través d'alteracions intracel·lulars identificades parcialment. Les teràpies desenvolupades recentment tenen com a propòsit l'increment dels nivells de la proteïna SMN en les cèl·lules. No obstant això, existeix un percentatge de pacients que no responen a aquest tractament. Per aquest motiu, el coneixement més profund dels mecanismes moleculars que tenen lloc durant el desenvolupament i evolució de la malaltia, permetran identificar noves teràpies que, al costat de les ja existents, ampliaran les oportunitats de tractament dels pacients amb AME.

Publicacions destacades

Gatius, A; Tarabal, O; Cayuela, P; Casanovas, A; Piedrafita, L; Salvany, S; Hernandez, S; Soler, RM; Esquerda, JE; Caldero, J

The Y172 Monoclonal Antibody Against p-c-Jun (Ser63) Is a Marker of the Postsynaptic Compartment of C-Type Cholinergic Afferent Synapses on Motoneurons

FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE 13 582-582. .

[doi:10.3389/fncel.2019.00582]

Garcia-Morales, V; Rodriguez-Bey, G; Gomez-Perez, L; Dominguez-Vias, G; Gonzalez-Forero, D; Portillo, F; Campos-Caro, A; Gento-Caro, A; Issaoui, N; Soler, RM; Garcera, A; Moreno-Lopez, B

Sp1-regulated expression of p11 contributes to motor neuron degeneration by membrane insertion of TASK1

Nature Communications 10 3784-3784. .

[doi:10.1038/s41467-019-11637-4]

Totes les publicacions

Responsable/s de grup

Rosa Maria Soler Tatche

Rosa Maria Soler Tatche

Biomedicine I / Biomedicina I
4th floor / 4a planta